zoek
beroepsonderwijs aan zee

Beroepsonderwijs aan Zee

 

De school
Beroepsonderwijs aan Zee is een moderne, gedegen en kleinschalige school. De school is pas verbouwd en beschikt over een nieuwe aula, leerpleinen en een techniekhal. Verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en respect centraal staan. Door het geven van goed onderwijs en het bieden van begeleiding en zorg kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Niet alleen in schoolvakken, maar ook creatief, cultureel en sportief. De school moet een plek zijn waar leerlingen zich thuis voelen en  waar het fijn is om naar toe te gaan.


Kenmerken

 

Onderwijs dat bij je past
De leerling staat centraal. Geen standaard onderwijs, maar onderwijs op maat: er wordt rekening gehouden met diverse leerstijlen en structuur geboden bij het leren.
Beroepen en de toekomst
De school en de toekomst van de leerling in de samenleving komen samen in het brandpunt: ontwikkelen van het beroepsperspectief. Dit is eigen aan het beroepsonderwijs.   

Leren doen is leuk
Leren door doen stelt eisen aan de inrichting van het onderwijs. Praktisch handelen stuurt het leren. Theorie staat ten dienste aan de praktijk. Zo wordt duidelijk dat er een verbinding is tussen
leren doen op school en leren doen op de werkplek (stage).

Samen presteren
Om het goede resultaat te bereiken moeten de docent en leerling professioneel samenwerken. Leerlingen werken met elkaar in een groep, docenten werken met elkaar in een vast team en school en ouders werken samen. Samen presteren is onze norm. De prestaties en het welbevinden van de leerling op school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

School laat je niet los
Betrokkenheid van medewerkers, ouder en kind moeten er voor zorgen dat er goed onderwijs en goede zorg geboden worden. Als er een andere aanpak nodig is zal de school die bieden of met de ouder en het kind op zoek gaan naar andere mogelijkheden.

 

Opleidingen
Bij het beroepsonderwijs word je voorbereid op een studie aan het middelbaar beroepsonderwijs. De Vakcolleges zijn zesjarige opleidingen waarin vmbo en mbo samen én met medewerking van het bedrijfsleven je binnen één school opleiden tot het mbo-diploma niveau 2 of 3. Het Vakcollege is ook voor leerlingen met een kadergerichte en theoretische leerweg (mavo-niveau), die meer praktisch ingesteld zijn, een uitstekende opleiding. De instroom op het mbo is het hetzelfde niveau als voor leerlingen met een mavo-diploma, maar met een grote praktische voorsprong, omdat er al vanaf klas 1 meer aandacht wordt besteed aan de praktijklessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inloggen Portaal
Login