zoek
mavo aan zee


schoolgids
2013-2014


Mavo aan Zee

RAPPORT OPHALEN KLAS 1, 2 EN 3

De leerlingen kunnen op vrijdag 4 juli hun rapport ophalen volgens bijgaand schema.

 Schema rapporten ophalen klas 1, 2 en 3 2013-2014.pdf

 

INFORMATIE INLEVEREN BOEKEN EN KLUISSLEUTEL!

Alle eindexamenleerlingen kunnen hun boeken inleveren op maandag 23 juni tussen 09.00 – 11.00 uur in de sporthal bij Lyceum aan Zee.

Klassen 1, 2 en 3 kunnen op maandag 30 juni  hun boeken inleveren in de kantine volgens onderstaand schema.

Neem je inleverlijst mee en lever eerst je kluissleutel in bij Raymond Knol en dan pas je boeken.

Ben je je kluissleutel vergeten, dan moet je die eerst ophalen voordat je je boeken kunt inleveren.
Ben je je kluissleutel kwijt, dan moet je € 7,00 betalen.

1A 9.00 UUR
1B 9.20 UUR
1C 9.40 UUR
1D 10.00 UUR
1H 10.20 UUR
PAUZE
2A 10.50 UUR
2B 11.10 UUR
2C 11.30 UUR
2D 11.50 UUR
2H 12.10 UUR
PAUZE
3A 13.00 UUR
3B 13.20 UUR
3C 13.40 UUR
3D 14.00 UUR
3E 14.20 UUR
3F 14.40 UUR


MAVO AAN ZEE

De school
Mavo aan Zee is een school waar je gezien en gehoord wordt. Het is een gezellige en goede school. Iedereen kent elkaar en persoonlijke aandacht is erg belangrijk. De mavo zorgt voor afwisseling: afwisseling in manieren van leren, binnen en buiten de school. Na vier jaar moeten leerlingen kunnen terugkijken op een leerzame schooltijd waaraan ze veel leuke herinneringen bewaren... 

Kenmerken
Saamhorig in een veilige en vriendelijke sfeer
De mavo is een kleinschalige school waar persoonlijke aandacht voor de leerling voorop staat. Die persoonlijke aandacht komt op alle terreinen naar voren. De mentor en docenten besteden aandacht aan de leerling als individu en aan de interactie in de groep. Het team is een hechte gemeenschap.
Leren doe je samen. Onderwijs maak je voor elkaar.
De leerling staat centraal bij de mavo. Het onderwijs sluit aan bij het tempo, het niveau, de interesses en de leervraag van de leerling. We bieden uitdagend en aantrekkelijk onderwijs met gevarieerde werkvormen, waarbij gebruik gemaakt wordt  van ICT en moderne multimedia. De lessen worden gegeven door betrokken en professionele medewerkers. Het motiveren en het ontwikkelen van  talenten van leerlingen vinden wij belangrijk. 
Excellente zorg en begeleiding: we geven niemand op!
De organisatie van het onderwijs op de mavo sluit aan bij de individuele zorgbehoefte, zodat leerlingen alle kansen geboden worden zich te ontwikkelen. Als leerlingen speciale zorg nodig hebben vanwege een leerstoornis of ander probleem, kunnen leerling en ouders samen met de zorgspecialist op zoek gaan naar de beste oplossingen die de school kan bieden of als dat nodig is daarbuiten.
Sociaal vaardig de maatschappij in
De mavo staat midden in de samenleving. Leerlingen worden hierop voorbereid, zodat ze zich later zelfbewust een plek kunnen verwerven in de maatschappij. Het leren vindt binnen de school plaats, maar ook daarbuiten d.m.v. excursies, bedrijfsbezoeken en maatschappelijke stages.

Opleiding
Op de mavo volgen leerlingen theoretische vakken (vmbo tl) ter voorbereiding op het hoogste niveau in het mbo. Doorstromen naar 4 havo is ook zeker mogelijke na de mavo. Leerlingen kunnen alleen kiezen voor een profiel in havo 4 als de vakken die ze op de mavo hebben gevolgd, ook in dit profiel voorkomen en een vervolg zijn op de havo 3-stof. Om de kans op succesvolle doorstroming te vergroten, worden leerlingen op de mavo al voorbereid op deze overstap. Het doel van de mavo is dat ze na het behalen van het diploma voldoende bagage hebben om succesvol te zijn in hun vervolgopleiding. 

Examentips
Klik op deze link om de examentips per vak van 2014 te bekijken. 

Voor meer informatie omtrent het examen klik hier.

 

 

 

Inloggen Portaal
Login