Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Linkedin Volg ons op Google+
voor leerlingen
voor leerlingen
voor ouders
voor ouders
voor groep 8
voor groep 8
academie aan zee
academie aan zee
community college
community college
brochures
brochures

agenda

24-04-2017Meivakantie 2016
25-05-2017Hemelvaartsdag 2017
05-06-2017Pinksteren

Scholen aan Zee

Wat je ook wilt worden, wij bieden je die kans!

Onze scholen bieden onderwijs aan dat aansluit bij je talenten en interesses. Zo leiden wij je op tot een goed ontwikkelde en zelfbewuste wereldburger met een diploma op jouw niveau.

 


 

Zit je in groep 8 en ben je op zoek naar een school voor voortgezet onderwijs? Bekijk dan ons schoolkeuzemagazine
En kom ook naar onze open avonden (18.00-20.30 uur): 26 januari beroepsonderwijs, mavo en lyceum en 27 januari Junior College!

Beroepsonderwijs
MAVO
Lyceum
Junior College

Onze scholen en opleidingen

Scholen aan Zee verzorgt voortgezet onderwijs op de scholen:

 • Beroepsonderwijs aan Zee: vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (bb en kb)
 • Mavo aan Zee: mavo (voorheen tl) en gemengde leerweg (gl)
 • Lyceum aan Zee: havo en vwo (atheneum en gymnasium)
 • Junior College: onderbouw in Julianadorp van vmbo bb/kb, mavo, havo en atheneum.
 • Schakel aan Zee:  school voor anderstaligen; een combinatie van de Internationale Schakelklas (ISK) en Eerste Opvang Asielzoekers (EOA)

Voor meer informatie over deze scholen en de opleidingen klik je in het rechtermenu op de school van je keuze.


Scholenopdekaart.nl
Op de website van Scholenopdekaart kunnen de verschillende doelgroepen (ouders, leerlingen, professionals) bekijken hoe het staat met de kwaliteit van onze scholen. Scholenopdekaart toont interessante informatie over het onderwijs de de schoolresultaten en waar nodig worden deze gegevens toegelicht. Zo ontstaat een goed beeld van de school. Scholenopdekaart is geen kieswijzer, maar kan wel worden gebruikt om scholen met elkaar te vergelijken.
Ga naar scholenopdekaart.nl

Onze organisatie

Bestuur
Scholen aan Zee is een stichting en wordt bestuurd door een College van Bestuur. Onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur wordt de organisatie aangestuurd door de Algemene Directie. De Raad van Toezicht ziet toe op de doelrealisatie van de stichting. Alle partijen conformeren zich aan de Code Goed Bestuur.

De Algemene Directie beheert de portefeuilles Onderwijs, Innovatie & Zorg en Bedrijfsvoering zijn verdeeld. De scholen Beroepsonderwijs aan Zee, Mavo aan Zee en Lyceum aan Zee hebben een schooldirecteur voor de dagelijkse leiding; de schooldirecteuren worden ondersteund door teamleiders. Het Junior College heeft een locatieleider.

Identiteit
Van oorsprong hebben de scholen zowel de interconfessionele, christelijke overtuiging als een algemeen bijzonder, openbaar karakter. De identiteit komt tot uiting in de kernwaarden respect,verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en pluriformiteit, die leidend en sturend zijn in het handelen van medewerkers en leerlingen.

Werken bij

Ben je op zoek naar een unieke werkplek?

Scholen aan Zee heeft 'm!

Voor de toekomst van onze leerlingen willen wij echt het verschil maken. Scholen aan Zee werkt daarom aan een innovatief leerklimaat, talentontwikkeling, persoonlijke leerroutes en maatwerk. Op de scholen Beroepsonderwijs aan Zee, Mavo aan Zee, Lyceum aan Zee, Schakel aan Zee en het Junior College wordt onderwijs gegeven aan zo’n 2.800 leerlingen. Scholen aan Zee biedt uitdagend onderwijs met een sterke digitale kern en fantastische faciliteiten, goed geoutilleerde schoolgebouwen en sporthallen.

Om leerlingen ook buiten de schoolcontext te laten leren, werkt Scholen aan Zee intensief samen met externe stakeholders in een Community College.

Om onze ambities te realiseren, zoeken wij

Functie

School

Sluitingsdatum

docent scheikunde Lyceum aan Zee

7 mei 2017

docent Nederlands Lyceum aan Zee 7 mei 2017
docent economie/M&O Lyceum aan Zee 7 mei 2017
docenten natuurkunde, scheikunde, Nederlands, Engels en Duits Mavo aan Zee 7 mei 2017
docent NASK Beroepsonderwijs aan Zee 7 mei 2017
docent biologie Mavo aan Zee 7 mei 2017

 

Academie aan Zee
Community College

Onze specials

Als leerling van Scholen aan Zee heb je toegang tot een aantal unieke mogelijkheden. Wij vinden het van belang dat je een leuke schooltijd hebt en dat je wordt uitgedaagd het maximale uit jezelf te halen, zowel in de lessen als daarbuiten. Daarom hebben we een speciaal aanbod voor je samengesteld.

Voor meer info kun je links in het menu op een van deze extra's klikken.

Beroepsonderwijs
MAVO
Lyceum
Junior College

Vragen en antwoorden over Scholen aan Zee

Waar kan ik de schoolgids vinden?

Klik links op de foto om de schoolgids te openen of ga naar 'brochures'.

Waar laat de leerling de laptop als hij het laatste uur gym (LO) heeft?

Bij gym (LO) tussen andere lesuren in, kan de leerling de laptop in het kluisje op school kwijt. Als het laatste uur gym (LO) is, dan kunnen de laptops in de docentenwerkruimte van de sporthal bewaard worden; deze ruimte kan worden afgesloten.  

Wanneer zijn de schoolvakanties?

Klik hier voor het overzicht van de schoolvakanties bij Scholen aan Zee.

Is er een klachtenregeling en waar kan ik terecht met mijn klacht?

Dit hangt van uw klacht af:

 • Bij machtsmisbruik (bijv. (seksuele) intimidatie en psychische of fysieke mishandeling, ongewenste intimiteiten) - dit kan voorkomen tussen leerlingen onderling; leerlingen en personeel; personeel en leerlingen; school en ouders; ouders en school - dient u een hulpvraag of klacht in bij de vertrouwenspersoon van de betreffende school (zie pagina contact). Klachten m.b.t. machtsmisbruik kunnen ook worden ingediend bij:

Externe Klachtencommissie Machtsmisbruik PO en VO
T.a.v. de secretaris
Drs. F. Bijlweg 3, 1784 MC Den Helder
T 085 2734000 (vraag naar de secretaris van de klachtencommissie)

 • Klachten van algemene aard (leerlingen en ouders die zich niet correct behandeld voelen) kunnen in eerste instantie het beste met de betrokken docent worden opgelost. Lukt het niet tot een oplossing te komen, dan kan achtereenvolgens, in dezelfde volgorde als genoemd, contact worden opgenomen met: 
  • mentor of de teamleider. Leidt dit ook niet tot een oplossing, dan kan contact gezocht worden met
  • de schooldirecteur. Is de klacht daarna nog niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u terecht bij
  • het College van Bestuur van Scholen aan Zee. Mocht dit ook niet tot tevredenheid leiden, dan kan de klacht, zowel door het College van Bestuur, als door de klager worden neergelegd bij:

Externe Commissie voor Klachten van Algemene Aard
T.a.v. de secretaris
Drs. F. Bijlweg 3, 1784 MC Den Helder
T 085 2734000 (vraag naar de secretaris van de klachtencommissie)

 

De volledige Regeling Machtsmisbruik ligt op de scholen ter inzage bij de directeuren, de schooladministraties, de vertrouwenspersonen en is hier te downloaden.

 

 

 

Hoe zit dat met MAGISTER? Waar is het voor en wat kan ik er mee?

MAGISTER is de naam van het leerlinginformatiesysteem dat Scholen aan Zee gebruikt. Veel vragen en antwoorden hebben wij in het volgende document voor u op een rij gezet: klik hier.

 


 

Contact - Scholen aan Zee

Bedrijfsbureau Scholen aan Zee
bezoekadres:
Sportlaan 38, 1782 ND Den Helder
t  0223 540 300
info@scholenaanzee.nl

Of vul het contactformulier in

Bezig met laden, een moment geduld a.u.b...
Velden met een * zijn verplicht.

quicklinks & sitemap

actueel

personeel

links