Voor ouders

Alle data van open avonden, proeflessen en kennismakingsbijeenkomsten kunt u terug vinden in onze agenda.

Schooladvies

De basisschool geeft ouders/leerlingen voor 1 maart een schooladvies.
Met dit advies kan de leerling digitaal én vóór 15 maart worden aangemeld/ingeschreven bij Scholen aan Zee. Het schooladvies van de basisschool is bij Scholen aan Zee leidend voor de plaatsing van de leerling. Leerlingen met vmbo bb- of kb-advies komen in de gemengde bb/kb-klas van Beroepsonderwijs aan Zee. Heeft de leerling een vmbo tl-advies dan gaat hij naar Mavo aan Zee. Leerlingen met havo-advies worden geplaatst in de havoklas en met een vwo-advies in de vwo-klas van Lyceum aan Zee. Voor leerlingen met een gemengd (tl/h) advies is er een mavo/havo brugklas.

Tussen 15 april en 15 mei neemt de basisschool de verplichte eindtoets af. Maakt de leerling de eindtoets beter dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen en kan de basisschool ervoor kiezen het schooladvies aan te passen. Scholen aan Zee zal de leerling dan herplaatsen op basis van het aangepaste advies. Is het resultaat minder dan verwacht, dan past de basisschool het advies niet aan. De leerling krijgt dan in het voortgezet onderwijs de kans te laten zien dat hij het geadviseerde schooltype aankan.

Ondersteuning

Het kan zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen of een leerstoornis. Dit staat los van het schooladvies. Als Scholen aan Zee niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, dan zal in overleg met de ouders een school gezocht worden die dat wel kan. Zie onze schoolgids voor de ondersteuningsmogelijkheden.

Overdracht

De basisschool stelt voor de overdracht aan het voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport op. In het onderwijskundig rapport worden de resultaten, de ontwikkeling, het gedrag en het verzuim van de leerling beschreven. Ook wordt duidelijk of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit onderwijskundig rapport wordt digitaal overgedragen aan Scholen aan Zee en er vinden overdrachtsgesprekken plaats tussen basisschool en Scholen aan Zee.  
Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van groep 8 of met het secretariaat van Scholen aan Zee (uitsluitend per e-mail bereikbaar): secretariaat@scholenaanzee.nl

 

Proeflessen

Verspreid over het schooljaar verzorgen wij op onze vier afdelingen, beroepsonderwijs, mavo, lyceum en het Junior College, verschillende proeflessen, op inschrijving en na schooltijd. Op deze manier zorgen we er voor dat de groep 8-leerling niets hoeft te missen en geven we u de gelegenheid om mee te komen.

We bieden een breed en gevarieerd aanbod. De leerling komt zeker iets tegen dat aansluit bij zijn talenten en interesses! De uitnodiging en het aanmelden voor de proeflessen wordt in principe via de basisscholen geregeld. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan via basisonderwijs@scholenaanzee.nl altijd informatie opgevraagd worden. We helpen u graag verder!
De proeflessen zijn een extraatje. Natuurlijk staan de open avonden en informatiebijeenkomsten ook gewoon in onze jaarkalender. We hopen u snel te ontmoeten!

Flitsbezoeken op locatie: meet & greet

Jaarlijks worden medio november in overleg met de basisscholen flitsbezoeken georganiseerd van primair onderwijs aan voortgezet onderwijs. In een carrousel bezoeken de leerlingen van groep 8 samen met een leerkracht van de basisschool de drie afdelingen van Scholen aan Zee, beroepsonderwijs, mavo en het lyceum.

De stap naar het voorgezet onderwijs is spannend, maar vooral leuk. Daarom laten wij leerlingen als groep graag kennismaken met het voortgezet onderwijs. Het gaat om een kort bezoek aan de verschillende afdelingen om op deze manier een indruk te krijgen van de school, zodat zij hier op een later moment over kunnen praten en de eerste indrukken met elkaar kunnen delen. Tijdens dit bezoek is er voor leerlingen en de leerkracht uiteraard alle ruimte om vragen te stellen aan de mensen die werken en leren op onze verschillende afdelingen.

"Jij voelt
je hier snel
echt thuis"

Nog even op de basisschool…

…en dan stap je een nieuwe wereld in. Je gaat van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een hele spannende, maar vooral een leuke stap. Scholen aan Zee helpt je bij deze nieuwe uitdaging. Natuurlijk houd je bij de keuze voor je nieuwe school rekening met wat je vrienden doen, wat de afstand is en hoe de school eruit ziet, maar bij Scholen aan Zee draait het vooral om jou. Wij bieden onderwijs dat aansluit bij jouw talenten en interesses. Met onderwijs op maat werken wij elke dag aan jouw toekomst.

Volg Scholen aan Zee op social media

X