Voor ouders

Alle data van open avonden, proeflessen en kennismakingsbijeenkomsten kunt u terugvinden in onze agenda.

Schooladvies

De basisschool geeft ouders/leerlingen schooladvies.
Met dit advies kan de leerling digitaal en ten minste vóór 22 maart worden aangemeld/ingeschreven bij Scholen aan Zee. Het schooladvies van de basisschool is bij Scholen aan Zee leidend voor de plaatsing van de leerling. Leerlingen met vmbo bb- of kb-advies komen in de gemengde bb/kb-klas van Beroepsonderwijs aan Zee. Heeft de leerling een vmbo tl-advies dan gaat hij naar Mavo aan Zee. Leerlingen met havo-advies worden geplaatst in de havoklas en met een vwo-advies in de vwo-klas van Lyceum aan Zee. Voor leerlingen met een gemengd (tl/h) advies is er een mavo/havo brugklas.

Tussen 18 april en 12 mei neemt de basisschool de verplichte eindtoets af. Maakt de leerling de eindtoets beter dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen en kan de basisschool ervoor kiezen het schooladvies aan te passen. Scholen aan Zee zal de leerling dan herplaatsen op basis van het aangepaste advies. Is het resultaat minder dan verwacht, dan past de basisschool het advies niet aan. De leerling krijgt dan in het voortgezet onderwijs de kans te laten zien dat hij het geadviseerde schooltype aankan.

Ondersteuning

Het kan zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen of een leerstoornis. Dit staat los van het schooladvies. Als Scholen aan Zee niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, dan zal in overleg met de ouders een school gezocht worden die dat wel kan. Zie onze schoolgids voor de ondersteuningsmogelijkheden.

Overdracht

De basisschool stelt voor de overdracht aan het voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport op. In het onderwijskundig rapport worden de resultaten, de ontwikkeling, het gedrag en het verzuim van de leerling beschreven. Ook wordt duidelijk of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit onderwijskundig rapport wordt digitaal overgedragen aan Scholen aan Zee en er vinden overdrachtsgesprekken plaats tussen basisschool en Scholen aan Zee.  
Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van groep 8 of met het secretariaat van Scholen aan Zee (uitsluitend per e-mail bereikbaar):basisonderwijs@scholenaanzee.nl

Doe-middagen (proeflessen)

Vanaf begin februari t/m half maart 2022 verzorgen wij doe-middagen (proeflessen) op alle afdelingen in de stad, beroepsonderwijs (basis/kader), lyceum (mavo, mavo-havo, havo, vwo).

Nadere informatie leest u in onze nieuwsbrieven, deze zult u ontvangen via de basisschool van uw kind.

De doe-middagen (proeflessen) zijn op inschrijving en vinden plaats na schooltijd tussen 15:15 en 16:30 uur.

Op deze manier geven wij de leerlingen uit groep 8 de kans een kijkje te nemen in het voortgezet onderwijs.

"Jij voelt
je hier snel
echt thuis"

Nog even op de basisschool…

…en dan stap je een nieuwe wereld in. Je gaat van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een hele spannende, maar vooral een leuke stap. Scholen aan Zee helpt je bij deze nieuwe uitdaging. Natuurlijk houd je bij de keuze voor je nieuwe school rekening met wat je vrienden doen, wat de afstand is en hoe de school eruit ziet, maar bij Scholen aan Zee draait het vooral om jou. Wij bieden onderwijs dat aansluit bij jouw talenten en interesses. Met onderwijs op maat werken wij elke dag aan jouw toekomst.

Volg Scholen aan Zee op social media

X