Onze povo-relatiebeheerders

Mw. H. (Helen) Roos
t 06-48492705
Mw. C. (Charissa) Czech
t 06-12988256
basisonderwijs@scholenaanzee.nl
Heeft u vragen/opmerkingen, neem gerust contact met ze op.
 

Overdracht onderwijskundige gegevens

Voor de overdracht van onderwijskundige gegevens maken wij gebruik van Overstap Service Onderwijs (OSO – digitaal overdrachtsdossier). Via een beveiligde digitale weg worden de leerlinggegevens vanuit uw LVS (leerlingvolgsysteem) overgezet naar ons LVS. 
Voor het po-vo tijdpad 2022-2023 klik hier.

Project ‘Gelijke kansen’ Julianadorp en stad

Het project ‘Gelijke kansen’ is opgezet om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Kinderen met dezelfde talenten hebben altijd recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen. De achtergrond van de kinderen, het opleidingsniveau van ouders en/of de financiële situatie zouden geen invloed mogen hebben op de schoolprestaties van de kinderen.

Het verbinden van de drie leefwerelden (school, thuis, omgeving) is heel belangrijk in de aanpak van ‘Gelijke kansen’. Daarom werken het PO en VO nóg meer samen, worden ouders betrokken en wordt gekeken naar kansen in de omgeving. Inmiddels zijn verschillende projecten georganiseerd om kinderen gelijke kansen te bieden.

Volg Scholen aan Zee op social media

X