Beroepsonderwijs aan Zee

bezoekadres
Drs. F. Bijlweg 10, 1784 MC Den Helder 
t 0223 540 300

postadres
Postbus 636, 1780 AP Den Helder

Algemeen directeur 
Dhr. H. (Hans) van Beekum 

Schoolleiders
Mw. L. (Liesbeth) Zonneveld

Dhr. S. (Sipko) van Sluis

Directiesecretariaat
Mw. M. (Monique) Keijzer
Mw. W. (Wendy) Tijmes 
secretariaat-beroepsonderwijs@scholenaanzee.nl
t 0223 540 334

Administratie
Mw. R. (Rosita) Rutte-Stork
administratie-beroepsonderwijs@scholenaanzee.nl
t 0223 540 335

Ziekmelden 
Leerlingen kunnen voor dezelfde dag alleen telefonisch ziekgemeld worden. Bij voorkeur tussen 8.00 en 9.00 uur, zodat de school tijdig op de hoogte is van de afwezigheid van de leerling.
Het nummer voor ziekmeldingen voor alle afdelingen (lyceum, beroepsonderwijs, mavo, Junior College en Schakel)
t 0223 540 300.
Voor overige afwezigheid (doktersafspraak, tandarts e.d.) verwijzen wij u naar ons contactformulier. Dit is uitsluitend voor absentie die niet geldt voor de huidige schooldag.
Extra informatie kunt u vinden in onze schoolgids.

Ondersteuningscoördinator
Mw. M. (Manta) Pors
m.pors@scholenaanzee.nl

Vertrouwenspersonen
Mw. E. (Eleenka) Matthew
a.matthew@scholenaanzee.nl

Dhr. J. (Jan-Willem) Moerkerken
j.moerkerken@scholenaanzee.nl

Meldpunt pesterijen, agressie en geweld
t 0223 540 455

Landelijk meldpunt Stichting 113 bij ernstig pestgedrag – t 0800 0113

Anti-pestcoördinator
Dhr. T. Bisselink
t.bisselink@scholenaanzee.nl

Loopbaanbegeleiders
Mw. A. van Kessel
a.vankessel@scholenaanzee.nl
t 0223 540 206

Mw. A. Lambers
a.lambers@scholenaanzee.nl
t 0223 540 547

Volg Scholen aan Zee op social media

X