Ziekmelden 
Leerlingen kunnen voor dezelfde dag alleen telefonisch ziekgemeld worden. Bij voorkeur tussen 8.00 en 9.00 uur, zodat de school tijdig op de hoogte is van de afwezigheid van de leerling.
Het nummer voor ziekmeldingen voor alle afdelingen (lyceum, beroepsonderwijs, mavo, Junior College en Schakel)
t 0223 540 300.
Voor overige afwezigheid (doktersafspraak, tandarts e.d.) verwijzen wij u naar ons contactformulier. Dit is uitsluitend voor absentie die niet geldt voor de huidige schooldag.
Extra informatie kunt u vinden in onze schoolgids.

Ondersteuningscoördinator
Mw. M. (Manta) Pors
m.pors@scholenaanzee.nl

Vertrouwenspersonen
Mw. E. (Eleenka) Matthew
e.matthew@scholenaanzee.nl

Dhr. J. (Jan-Willem) Moerkerken
j.moerkerken@scholenaanzee.nl

Meldpunt pesterijen, agressie en geweld
t 0223 540 455

Landelijk meldpunt Stichting 113 bij ernstig pestgedrag – t 0800 0113

Anti-pestcoördinator
Dhr. T. Bisselink
t.bisselink@scholenaanzee.nl

Loopbaanbegeleider
Dhr. P. (Perry) Bron
p.bron@scholenaanzee.nl
t 0223 540 356       

Volg Scholen aan Zee op social media

X