Onze kernwaarden

Onze kernwaarden Verbondenheid: leerlingen, ouders en leerkrachten versterken elkaar. Plezier: positief en veilig klimaat, elke leerling wordt gezien, gehoord en gewaardeerd. Persoonlijke ontwikkeling: afgestemd aanbod voor elke leerling. Ambitie: we hebben hoge verwachtingen en we sturen op motivatie en optimaal resultaat. Samenwerken: leerlingen leren over actief burgerschap en hun eigen rol in de maatschappij, de […]

Missie en visie

Onze missie We staan voor een organisatie waar je gehoord, gezien en gewaardeerd wordt.  Stichting Scholen aan Zee is een (ver-)brede scholengemeenschap en stelt zich ten doel een volwaardig en breed aanbod van voortgezet onderwijs in de gemeente Den Helder te realiseren. Wij zijn als algemeen bijzondere school breed toegankelijk en we respecteren ieders achtergrond of levensovertuiging. We leiden leerlingen op tot zelfbewuste […]