Scholen aan Zee
Contact

Algemene adressen Scholen aan Zee

Bestuurskantoor Scholen aan Zee
bezoekadres
Sportlaan 54 , 1782 ND Den Helder
t 0223 540 300
postadres
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
secretariaat@scholenaanzee.nl

College van Bestuur
Dhr. R. (Reinier) de Voogd
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t 0223 540 451/540 452 

Raad van Toezicht
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t 0223 540 451 
secretariaat@scholenaanzee.nl

Centrale leerlingenadministratie Scholen aan Zee
Voor het doorgeven van wijzigingen in naam, adres, woonplaats en telefoongegevens van ouders/leerlingen:
leerlingenadministratie@scholenaanzee.nl

Melden van klachten
Voor onze klachtenprocedure verwijzen wij u naar hoofdstuk 10 van onze schoolgids.

Telefonisch (anoniem) meldpunt pesterijen, agressie en geweld
t 0223 540 455

Sport aan Zee 1
Akkerbouwstraat 3, 1787 AR Julianadorp
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t 0223 647 012

voor verhuur: zaalhuur@sporthaljulianadorp.nl

Sport aan Zee 2
Drs. F. Bijlweg 6, 1784 MC Den Helder
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t 0223 540 307

Voor verhuur verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen en te versturen naar: huren@scholenaanzee.nl
t 0223 540 422

Contactformulier

Volg Scholen aan Zee op social media

X