Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan Scholen aan Zee als brede scholengemeenschap is een MR verbonden. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen, onderwijsgevende en onderwijs-ondersteunende medewerkers. MR-leden zijn onafhankelijk en zetten zich in voor het algemeen belang van Scholen aan Zee. De MR voert hiertoe overleg met het College van Bestuur en de algemeen directeur over aangelegenheden die zowel de afzonderlijke afdelingen als de gehele organisatie aangaan. De MR heeft een belangrijke stem in allerlei beslissingen die door het bestuur voor school worden genomen en de MR bevordert naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg.

 De MR is te bereiken via het e-mailadres: 

medezeggenschapsraad@scholenaanzee.nl 

De huidige samenstelling van onze MR
Personeelsgeleding:
Mevrouw A. van Kessel
De heer R. van Deutekom
Mevrouw C. Raadgers
De heer J. Krijnen
Mevrouw C. Marees
Mevrouw D. van Veen
Leerlinggeleding: 
Rakshaya Balasingam
Wayne Feeburg
Yasmin Canter Visscher
Oudergeleding: 
De heer R. Bruin
Mevrouw M. Brink
Mevrouw M. Renes
In 2022-2023 vergadert de MR op maandag 19 september 2022, maandag 31 oktober 2022, maandag 12 december 2022, maandag 20 februari 2023, maandag 17 april 2023 en maandag 19 juni.

 

Belangrijke documenten Medezeggenschapsraad

Reglement
medezeggenschapsraad

MR-statuut
Scholen aan Zee

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad

Notulen MR-vergaderingen

Notulen MR-vergadering 13 juni 2022

Notulen MR-vergadering 11 april 2022

Notulen MR-vergadering 14 februari 2022

Notulen MR-vergadering 13 december 2021

Notulen MR-vergadering 1 november 2021

Notulen MR-vergadering 20 september 2021

Notulen extra MR-vergadering 5 juli 2021

Notulen MR-vergadering 14 juni 2021

Notulen MR-vergadering 17 mei 2021

Notulen PMR-vergadering 29 maart 2021

Notulen MR-vergadering 15 maart 2021

Notulen MR-vergadering 25 januari 2021

Volg Scholen aan Zee op social media

X