Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan Scholen aan Zee als brede scholengemeenschap is een MR verbonden. De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen, onderwijsgevende en onderwijs-ondersteunende medewerkers. MR-leden zijn onafhankelijk en zetten zich in voor het algemeen belang van Scholen aan Zee. De MR voert hiertoe overleg met het College van Bestuur en de algemeen directeur over aangelegenheden die zowel de afzonderlijke afdelingen als de gehele organisatie aangaan. De MR heeft een belangrijke stem in allerlei beslissingen die door het bestuur voor school worden genomen en de MR bevordert naar vermogen de openheid, de openbaarheid en het onderling overleg.

 De MR is te bereiken via het e-mailadres: 

medezeggenschapsraad@scholenaanzee.nl 

De huidige samenstelling van onze MR
Personeelsgeleding:
de heer R.
Schaap, voorzitter
 mevrouw E. Stolk, secretaris 
de heer R. van Deutekom 
mevrouw A. van Kessel 
mevrouw M. Kisteman  
mevrouw C. Raadgers  

Leerlinggeleding: 
Amber Monsanto 
Ashley Kloos  
Rakshaya Balasingam

Oudergeleding: 
mevrouw M. Renes 
de heer R. Bruin 
mevrouw M. Brink  
M. Krijtenberg

Belangrijke documenten Medezeggenschapsraad

Reglement
medezeggenschapsraad

MR-statuut
Scholen aan Zee

Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad

Notulen MR-vergaderingen

Notulen MR-vergadering 14 februari 2022

Notulen MR-vergadering 13 december 2021

Notulen MR-vergadering 1 november 2021

Notulen MR-vergadering 20 september 2021

Notulen extra MR-vergadering 5 juli 2021

Notulen MR-vergadering 14 juni 2021

Notulen MR-vergadering 17 mei 2021

Notulen PMR-vergadering 29 maart 2021

Notulen MR-vergadering 15 maart 2021

Notulen MR-vergadering 25 januari 2021

Notulen MR-vergadering 7 december 2020

Notulen MR-vergadering 26 oktober 2020

Notulen MR-vergadering 14 september 2020

Notulen MR-vergadering 29 juni 2020

Notulen MR-vergadering 8 juni 2020

Notulen MR-vergadering 11 mei 2020

Volg Scholen aan Zee op social media

X