Lyceum aan Zee

bezoekadres
Drs. F. Bijlweg 6, 1784 MC Den Helder 
t 0223 540 300

postadres
Postbus 636, 1780 AP Den Helder

Algemeen directeur 
De heer H. (Hans) van Beekum 

Schoolleiders
Dhr. H. (Hielke) ter Veld

Dhr. J. (Jeroen) Roggeveen

Directiesecretariaat
t 0223 540 346
secretariaat-lyceum@scholenaanzee.nl

Administratie
t 0223 540 344
administratie-lyceum@scholenaanzee.nl

 

Ziekmelden 
Leerlingen kunnen voor dezelfde dag alleen telefonisch ziekgemeld worden. Bij voorkeur tussen 8.00 en 9.00 uur, zodat de school tijdig op de hoogte is van de afwezigheid van de leerling.
Het nummer voor ziekmeldingen voor alle afdelingen (lyceum, beroepsonderwijs, mavo, Junior College en Schakel)
t 0223 540 300.
Voor overige afwezigheid (doktersafspraak, tandarts e.d.) verwijzen wij u naar ons contactformulier. Dit is uitsluitend voor absentie die niet geldt voor de huidige schooldag.
Extra informatie kunt u vinden in onze schoolgids.

Ondersteuningspunt (OSP)
Mw. S. (Sharon) de Vries (OSP-begeleider)
s.devries@scholenaanzee.nl – t 0223 540 368

Mw. M. (Marja) Leemans (ondersteuningscoördinator)
m.leemans@scholenaanzee.nl 

Vertrouwenspersoon
Mw. A. (Anne) Abeln
a.abeln@scholenaanzee.nl

Dhr. D. (Dick) van Walsem
d.vanwalsem@scholenaanzee.nl

Anti-pestcoördinator
Mw. T. (Tosca) Tamis
t.tamis@scholenaanzee.nl

Meldpunt pesterijen, agressie en geweld – t 0223 540 455
Landelijke meldpunt Stichting 113 bij ernstig pestgedrag – t 0800 0113

Loopbaanbegeleider
t 0223 540 271

Volg Scholen aan Zee op social media

X