Mavo aan Zee

bezoekadres
Drs. F. Bijlweg 6, 1784 MC Den Helder
t 0223 540 300

postadres
Postbus 636, 1780 AP Den Helder

Algemeen directeur
Dhr. H. (Hans) van Beekum 

Schoolleider

Dhr. H. (Hielke) ter Veld

Dhr. J. (Jeroen) Roggeveen

Directiesecretariaat
t 0223 540 346
secretariaat-lyceum@scholenaanzee.nl

Mw. B. (Bianca) Bakker-Gomes
secretariaat-mavo@scholenaanzee.nl
t 0223 540 324

Administratie
t 0223 540 344
administratie-lyceum@scholenaanzee.nl

Ziekmelden 
Leerlingen kunnen voor dezelfde dag alleen telefonisch ziekgemeld worden. Bij voorkeur tussen 8.00 en 9.00 uur, zodat de school tijdig op de hoogte is van de afwezigheid van de leerling.
Het nummer voor ziekmeldingen voor alle afdelingen (lyceum, beroepsonderwijs, mavo, Junior College en Schakel)
t 0223 540 300.
Voor overige afwezigheid (doktersafspraak, tandarts e.d.) verwijzen wij u naar ons contactformulier. Dit is uitsluitend voor absentie die niet geldt voor de huidige schooldag.
Extra informatie kunt u vinden in onze schoolgids.

Ondersteuningscoördinator
Mw. I. (Ingeborg) Bobeldijk
i.bobeldijk@scholenaanzee.nl
t 0223 540 263

Vertrouwenspersoon
Dhr. G. (Sjors) Steltenpool
s.steltenpool@scholenaanzee.nl

Mw. J. (Judith) van der Graaf
j.vandergraaf@scholenaanzee.nl

Anti-pestcoördinator
Dhr. T. (Tim) Poelman
t.poelman@scholenaanzee.nl

Meldpunt pesterijen, agressie en geweld
t 0223 540 263
Landelijk meldpunt Stichting 113 bij ernstig pestgedrag – t 0800 0113

Loopbaanbegeleider
Mw. J. de Haas
j.landman@scholenaanzee.nl

Dhr. B. (Bob) Ellermeijer
b.ellermeijer@scholenaanzee.nl

Volg Scholen aan Zee op social media

Scholen aan Zee
Contact

Algemene adressen Scholen aan Zee

Bestuurskantoor Scholen aan Zee
bezoekadres
Sportlaan 54 , 1782 ND Den Helder
t 0223 540 300
postadres
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
secretariaat@scholenaanzee.nl

College van Bestuur
Dhr. R. (Reinier) de Voogd
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t 0223 540 451/540 452 

Raad van Toezicht
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t 0223 540 451 
secretariaat@scholenaanzee.nl

Centrale leerlingenadministratie Scholen aan Zee
Voor het doorgeven van wijzigingen in naam, adres, woonplaats en telefoongegevens van ouders/leerlingen:
leerlingenadministratie@scholenaanzee.nl

Melden van klachten
Voor onze klachtenprocedure verwijzen wij u naar hoofdstuk 10 van onze schoolgids.

Telefonisch (anoniem) meldpunt pesterijen, agressie en geweld
t 0223 540 455

Sport aan Zee 1
Akkerbouwstraat 3, 1787 AR Julianadorp
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t 0223 647 012

voor verhuur: zaalhuur@sporthaljulianadorp.nl

Sport aan Zee 2
Drs. F. Bijlweg 6, 1784 MC Den Helder
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t 0223 540 307

Voor verhuur verzoeken wij u het aanvraagformulier in te vullen en te versturen naar: huren@scholenaanzee.nl
t 0223 540 422

Contactformulier

Volg Scholen aan Zee op social media

X