Mavo aan Zee

bezoekadres
Drs. F. Bijlweg 21, 1784 MC Den Helder
t 0223 540 300

postadres
Postbus 636, 1780 AP Den Helder

Algemeen directeur
Dhr. H. (Hans) van Beekum 

Schoolleider
Dhr. W.D. (Wiebo) Bruinsma 

Directiesecretariaat
Mw. B. (Bianca) Bakker-Gomes
secretariaat-mavo@scholenaanzee.nl
t 0223 540 324

Administratie
Mw. M. (Marion) Baijs
administratie-mavo@scholenaanzee.nl
t 0223 540 323

Ziekmelden 
Leerlingen kunnen voor dezelfde dag alleen telefonisch ziekgemeld worden. Bij voorkeur tussen 8.00 en 9.00 uur, zodat de school tijdig op de hoogte is van de afwezigheid van de leerling.
Het nummer voor ziekmeldingen voor alle afdelingen (lyceum, beroepsonderwijs, mavo, Junior College en Schakel)
t 0223 540 300.
Voor overige afwezigheid (doktersafspraak, tandarts e.d.) verwijzen wij u naar ons contactformulier. Dit is uitsluitend voor absentie die niet geldt voor de huidige schooldag.
Extra informatie kunt u vinden in onze schoolgids.

Zorgcoördinatoren
Mw. I. (Ingeborg) Bobeldijk
i.bobeldijk@scholenaanzee.nl
t 0223 540 263

Vertrouwenspersoon
Dhr. G. (Sjors) Steltenpool
s.steltenpool@scholenaanzee.nl

Mw. J. (Judith) van der Graaf
j.vandergraaf@scholenaanzee.nl

Anti-pestcoördinator
Dhr. T. (Tim) Poelman
t.poelman@scholenaanzee.nl

Meldpunt pesterijen, agressie en geweld
t 0223 540 263
Landelijk meldpunt Stichting 113 bij ernstig pestgedrag – t 0800 0113

Loopbaanbegeleider
Mw. J. de Haas
j.landman@scholenaanzee.nl

Dhr. B. (Bob) Ellermeijer
b.ellermeijer@scholenaanzee.nl

Volg Scholen aan Zee op social media

X