Agenda - Scholen aan Zee

Activiteit Begindatum Einddatum Begintijd Eindtijd Omschrijving
Warme overdracht 06-06-2018 06-06-2018 Warme overdracht van de leerlingen van groep 8 naar Scholen aan Zee, met aanwezigheid van teamleiders, mentoren en zorgcoördinatoren van Scholen aan Zee.
Locatie Lyceum aan Zee
Kennismakingsbijeenkomst Lyceum aan Zee (locatie Bijlweg en Junior College) 26-06-2018 26-06-2018 Kennismakingsmiddag/avond voor de nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers met mentoren en nieuwe klasgenoten.
Kennismakingsbijeenkomst mavo (locatie Bijlweg en Junior College) 27-06-2018 27-06-2018 Kennismakingsmiddag/avond voor de nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers met mentoren en nieuwe klasgenoten.
Kennismakingsbijeenkomst beroepsonderwijs (locatie Bijlweg en Junior Colllege) 28-06-2018 28-06-2018 Kennismakingsmiddag/avond voor de nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers met mentoren en nieuwe klasgenoten.
Rooster/lesvrije dag 19-07-2018 19-07-2018 Op deze dag zijn de leerlingen vrij.
Zomervakantie 21-07-2018 02-09-2018