algemene adressen Scholen aan Zee

Bedrijfsbureau Scholen aan Zee                                             
Drs. F. Bijlweg 10                                                                                       
1784 MC Den Helder                                  
t  0223 540 300
postadres:
Postbus 636
1780 AP Den Helder
info@scholenaanzee.nl
 

College van Bestuur
Postbus 636
1780 AP Den Helder
t  0223 540 300 
secretariaat@scholenaanzee.nl
 

Raad van Toezicht
Postbus 636
1780 AP Den Helder
t  0223 540 300 
secretariaat raad van toezicht
 

Externe Commissie voor Klachten van Algemene Aard
Klachtencommissie Machtsmisbruik PO en VO

Drs. F. Bijlweg 3
1784 MC Den Helder
klachtencommissieonderwijs@hotmail.com
 

Telefonisch meldpunt pesterijen, agressie en geweld
t  0223 540 455
 

Vertrouwenspersonen Melden misstand Scholen aan Zee
mw. C.S. Artz, c.arts@scholenaanzee.nl
dhr. R.A. Korteweg, r.korteweg@scholenaanzee.nl


Sport aan Zee 1
Akkerbouwstraat 3, 1787 AR Julianadorp     
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t  0223 647 012
voor verhuur: e de_inval@quicknet.nl

Sport aan Zee 2
Drs. F. Bijlweg 6, 1784 MC Den Helder
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t  0223 540 307
voor verhuur: t 0223 540 329 / e j.tomas@scholenaanzee.nl