Kenmerken Schakel aan Zee

Schakel aan Zee zorgt ervoor dat nieuwkomersleerlingen na hun ISK-periode optimaal instromen in het reguliere VO-onderwijs. Hiervoor wordt tijdens de verlengde intake een beoogd eindniveau vastgesteld en wat er nodig is om het gewenste eindniveau te behalen. Het uitstroomprofiel van de leerling bepaalt de uiteindelijke klas waarin de leerling na de intake geplaatst gaat worden.