Beroepsonderwijs
MAVO
Lyceum
Junior College

Medezeggenschap Scholen aan Zee

MR-structuur Scholen aan Zee
Met ingang van 1 augustus 2019 is er één MR voor geheel Scholen aan Zee. Deze structuur is in lijn met de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR bestaat uit 6 personeelsleden, 3 leerlingen en 3 ouders.

Bekijk de samenstelling van de MR, de verslagen van de vergaderingen en/of diverse documenten.

Bereikbaarheid MR
Postadres: Postbus 636, 1780 AP Den Helder
E: medezeggenschapsraad@scholenaanzee.nl

 

 

 

 

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies