Onze organisatie

ONDERWIJSVISIE
Om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst en rol in de samenleving, werken wij aan leerroutes/leerprocessen die – met inzet van ICT – efficiënt afgestemd kunnen worden op het tempo, niveau, talent en de interesse en leerstijl van de individuele leerling.

IDENTITEIT
Van oorsprong hebben de scholen zowel de interconfessionele, christelijke overtuiging als een algemeen bijzonder, openbaar karakter. De identiteit komt tot uiting in de kernwaarden respect,verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en pluriformiteit, die leidend en sturend zijn in het handelen van medewerkers en leerlingen.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies