Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Linkedin Volg ons op Google+

Onze organisatie

Bestuur
Scholen aan Zee is een stichting en wordt bestuurd door een College van Bestuur. Onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur wordt de organisatie aangestuurd door de Algemene Directie. De Raad van Toezicht ziet toe op de doelrealisatie van de stichting. Alle partijen conformeren zich aan de Code Goed Bestuur.

De Algemene Directie beheert de portefeuilles Onderwijs, Innovatie & Zorg en Bedrijfsvoering zijn verdeeld. De scholen Beroepsonderwijs aan Zee, Mavo aan Zee en Lyceum aan Zee hebben een schooldirecteur voor de dagelijkse leiding; de schooldirecteuren worden ondersteund door teamleiders. Het Junior College heeft een locatieleider.

Identiteit
Van oorsprong hebben de scholen zowel de interconfessionele, christelijke overtuiging als een algemeen bijzonder, openbaar karakter. De identiteit komt tot uiting in de kernwaarden respect,verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en pluriformiteit, die leidend en sturend zijn in het handelen van medewerkers en leerlingen.

quicklinks & sitemap

actueel

personeel

links