privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat dan dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervalt.

Wat verandert er?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt –meer dan nu –op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Uitvoering
Scholen aan Zee heeft in kaart gebracht aan wie wij gegevens verstrekken. Dit document is vanaf 25 mei 2018 op te vragen via info@scholenaanzee.nl Hiernaast is vastgelegd wanneer er aan betrokken personen toestemming moet worden gevraagd voor het verstrekken van gegevens of beeldmateriaal.

Komende maanden besteden wij meer aandacht aan het uitvoeren van deze wet per 25 mei 2018.

Beschikbare documenten
Nieuwsbrief AVG 17 april 2018
10 gouden regels voor informatiebeveiliging
Informatiebeveiliging en privacy beleid Scholen aan Zee
Workshop Privacywetgeving binnen de School