Verhuur sporthallen

Verhuur sporhallen Scholen aan Zee
Er kan een overeenkomst worden aangegaan voor eenmalig gebruik of voor een heel sportseizoen. Alle variaties hierop zijn bespreekbaar.

Onderstaande informatie heeft betrekking op Sport aan Zee 2 te Den Helder. Voor informatie over de huur van de Sport aan
Zee 1 in Julianadorp verwijzen wij u naar Stichting De Inval.


Voorwaarden
De activiteit waarvoor de ruimte gehuurd wordt, dient te voldoen aan de doelstelling van de accommodatie.

  • U moet minimaal 18 jaar zijn voor het vastleggen van een accommodatie. De accommodaties zelf zijn voor iedereen toegankelijk.
  • Voor het huren van een ruimte in één van accommodaties gelden de Algemene Voorwaarden die meegestuurd worden met het contract.
  • Scholen aan Zee bepaalt uiteindelijk of een accommodatie wel of niet wordt verhuurd.


Optie
Als u eerst een optie neemt is deze twee weken geldig. Er wordt een optie verleend tot maximaal 8 weken voor de datum van gebruik. Als u binnen deze twee weken geen bevestiging stuurt, wordt de optie verwijderd.
 

Aanpak
Aanvragen voor een volledig seizoen moeten in de periode april/juni ingediend worden. Het seizoen loopt synchroon met het schooljaar van het voortgezet onderwijs. Incidentele aanvragen moeten minimaal twee weken voor de dag waarop u een ruimte wilt reserveren, worden ingediend.
 

De aanvragen voor Sport aan Zee 1 te Julianadorp worden verzorgd door Stichting De Inval.
Stichting De Inval is bereikbaar op:
t  0223 647012  
e dijk4111@planet.nl

De aanvragen voor Sport aan Zee2 te Den Helder dient u in bij de afdeling facilitair bedrijf van het Bedrijfsbureau:
t  0223 540329 
e j.tomas@scholenaanzee.nl


Let op
Het inrichten en opruimen van de ruimtes moet binnen de gehuurde tijd geschieden.
Bij grotere toernooien en activiteiten die buiten de overeengekomen tijden vallen moet een aanvraagformulier ingevuld worden. Aan de hand van dit formulier wordt bepaald of er een huurovereenkomst wordt aangegaan en onder welke voorwaarden. Op basis van het formulier wordt ook het tarief bepaald. Dit formulier wordt u toegestuurd na contact met het facilitair bedrijf.

Voor de huur van een gymzaal dient u een, indien nodig, sleutel en/of alarmcode op te halen nadat de overeenkomst is gesloten. Per sleutel en/of alarmcode vragen wij een borgsom van € 35,00; dit wordt geregistreerd via een sleutelformulier. De borg is enkel te voldoen door overmaking van het bedrag op het bankrekeningnummer van Scholen aan Zee. Bij het inleveren van de sleutel wordt de borg teruggestort op uw rekening.


Bijzonderheden
De accommodaties voldoen aan de kwaliteitsnormen van NOC*NSF.

De sportaccommodaties zijn gesloten op feestdagen en in vakantieperiodes. Bij de seizoensroostering wordt een prioritering gebruikt, waarbij onderwijsgebruik voorrang krijgt, gevolgd door achtereenvolgens het verenigingsgebruik en particulier gebruik.


Kosten
Er gelden verschillende tarieven voor bepaalde activiteiten. Het tarief wordt bepaald bij de huuraanvraag. De tarieven worden per uur weergegeven en worden jaarlijks geïndexeerd bij aanvang van het seizoen in augustus/september.
 

 Tarieven Sport aan Zee2                                

 Tarieven

 2/1 grote hallen weekend

 € 700,00 incl. btw

 1/1 grote hal weekend

 € 350,00 incl btw

 1/3 grote hal (werkdagen) per uur

 € 18,90 incl. btw

  2/3 grote hal (werkdagen) per uur

 € 37,80 incl. btw

 1/1 grote hal (werkdagen) per uur

 € 56,70 incl. btw


< terug

 

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies