Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Linkedin Volg ons op Google+

Welkom bij Beroepsonderwijs aan Zee

Beroepsonderwijs aan Zee is een school waar je je meteen thuis voelt en waar het fijn is om naar toe te gaan. We zijn een moderne en kleinschalige school, waarin je eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en respect centraal staan. Je kan je als leerling bij ons optimaal ontwikkelen, omdat we goed onderwijs geven en je veel zorg en begeleiding bieden. Naast de schoolvakken is er ook veel ruimte voor creativiteit, sport en cultuur.

Beroepsonderwijs aan Zee heeft een nevenvestiging voor de leerjaren 1 en 2 op het Junior College in Julianadorp.

Lees meer over het beroepsonderwijs

agenda

23-12-2017Kerstvakantie
08-01-2018Rooster/lesvrije dag
30-01-2018Rooster/lesvrije dag
Scholen aan Zee

Ons aanbod

Opleidingen
Bij Beroepsonderwijs aan Zee bereiden we je goed voor op een beroepsopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. En dat zijn heel veel beroepsopleidingen. In de onderbouw bieden we je een goede oriëntatie op mogelijke beroepen. We noemen dat ‘werelden’. Je gaat op reis door de Wereld van Techniek, de Wereld van Zorg en Welzijn, de Creatieve Wereld, de Culinaire Wereld en de Wereld van Sport en Veiligheid. Je keuze voor een wereld van beroepen wordt duidelijker en in overleg met je ouders maak jij je keuze voor gerichte beroepsvakken die aansluiten op jouw vervolgopleiding in het mbo. We helpen je uiteraard bij je keuze, omdat we weten voor welke beroepen er vraag bestaat en welke kennis en vaardigheden je daarvoor nodig hebt. We vinden het bovendien ook belangrijk je voor te bereiden op een plek in de samenleving en helpen je vaardigheden te ontwikkelen als probleemoplossend denken, creativiteit en werken met ICT.

Bij het beroepsonderwijs word je voorbereid op een studie aan het middelbaar beroepsonderwijs.  De instroom op het mbo is het hetzelfde niveau als voor leerlingen met een mavo-diploma, maar met een grote praktische voorsprong, omdat er al vanaf klas 1 meer aandacht wordt besteed aan de praktijklessen.


Uitdaging en ondersteuning
Zoek je meer uitdaging of heb je speciale ondersteuning nodig hebt vanwege een leerstoornis of ander probleem? Of heb je moeite met huiswerk plannen en maken? Kijk eens bij onze specials welke mogelijkheden er voor jou zijn.
 

Aanmelden
Scholen aan Zee werkt met digitale inschrijving/aanmelding van nieuwe leerlingen
Klik hier voor de link naar het inschrijf-/aanmeldingsformulier.

Leerlingen
Ouders
Academie aan Zee
Community College

MR en OR

Medezeggenschapsraad 
Beroepsonderwijs aan Zee heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze wordt rechtstreeks uit en door de geledingen van de school gekozen. Namens het bevoegd gezag voert de schooldirecteur de besprekingen met de MR.
De raad bestaat uit vier leden gekozen door en uit de personeelsleden van de school; twee leden gekozen door en uit de ouders van de leerlingen van de school en twee leden gekozen door en uit de leerlingen van de school.

Samenstelling MR
Leerlinggeleding: Tim Visser en Demi Wighman
Oudergeleding: mw. T. van der Ven, dhr. P. Verhoef
Personeelsgeleding: dhr. J. de Leeuw (voorzitter), mw. A. van Kessel (secretaris), dhr. J. Osinga, dhr. W. Snel.

Notulen 2015-2016
Maandag 30 november 2015
Maandag 1 februari 2016
Maandag 11 april 2016
Maandag 6 juni 2016

Vergaderingen 2016-2017
Maandag 26 september 2016
Dinsdag 6 december 2016
Maandag 6 februari 2017
Maandag 3 april 2017
Maandag 5 juni 2017

Bereikbaarheid
MR Beroepsonderwijs aan Zee
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
e MRBeroepsonderwijs@scholenaanzee.nl


Ouderraad
De Ouderraad (OR) van Beroepsonderwijs aan Zee (BaZ) bestaat uit een aantal enthousiaste ouders/verzorgers die zich allen betrokken voelen bij het onderwijs van de school. Samenstelling is zo ingedeeld dat elk leerjaar wordt vertegenwoordigd door twee ouders/verzorgers en twee ouders/verzorgers van het Junior College.   

Als OR hebben wij achtmaal per jaar overleg, waarvan viermaal met de directie en éénmaal per jaar met een teamleider.

In tegenstelling tot de medezeggenschapsraad (MR) heeft de OR geen formele beslissingsbevoegdheid, maar wel een adviserende taak richting de directie.

De OR kan gevraagd en ongevraagd adviseren. Ook kunnen leraren een beroep doen op de ouderraad voor ondersteuning van de nodige activiteiten. Tot slot kan de directie ook een beroep doen op de ouderraad.

Als ouderraad willen wij een luisterend oor zijn voor de ouder/verzorgers en optreden als spreekbuis richting de directie en de school waar nodig.
  
Vragen?
Tijdens informatie-avonden op de beide locaties zijn er altijd leden van de OR aanwezig. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u deze altijd stellen tijdens één van deze avonden. Ook is het mogelijk om uw vragen en/of opmerkingen te stellen via de mail (ouderraad-beroepsonderwijs@scholenaanzee.nl). De vragen worden in behandeling genomen door de Secretaris en Voorzitter.

Nieuwe leden 2017/2018
Voor het nieuwe schooljaar 2017/2018 zijn we op zoek naar nieuwe gemotiveerde leden. U kan zich aanmelden via de mail met een korte introductie en in welk leerjaar uw kind zit.

Met vriendelijke groet,

Ouderraad Beroepsonderwijs aan Zee

 

 

Fotoboeken

Diploma-uitreiking 2016-2017TaTa Steel "Check de Techniek"
Klas 3 leerlingen van techniek hebben op 8 maart 2016 een bezoek gebracht aan TaTa Steel "Check de Techniek".


Maki - sportstimuleringsproject
Makigame kick-off 9 maart 2016

33 foto's


TaTa Steel Chess

13 foto's


Judo 2 inspire sponsordag
Voor de sponsordag aan het eind van vorig schooljaar hebben de leerlingen het aanzienlijke bedrag van € 4.100 bij elkaar gefietst en gelopen voor de stichting Judo 2 Inspire. Klik op de foto om het fotoboek te bekijken.
3 foto's

 

 

Contactformulier beroepsonderwijs

Bezig met laden, een moment geduld a.u.b...
Velden met een * zijn verplicht.

 

quicklinks & sitemap

actueel

vraag en antwoord