schoolgids digitaal

Door hier te klikken wordt een pdf-versie van de schoolgids 2019-2020 (concept) geopend.
Scholen aan Zee verstrekt in het nieuwe schooljaar (2019-2020) de schoolgids aan ouders, verzorgers en leerlingen. Digitaal is de schoolgids altijd benaderbaar.

De gids bevat o.a. informatie over de organisatie van het onderwijs, lestijden, vakanties, schoolkosten, speciale programma's (bijvoorbeeld voor leerlingen die extra hulp of ondersteuning nodig hebben of voor hoogbegaafde leerlingen), doelen en resultaten van het onderwijsleerproces, rechten en plichten.