Schoolongevallen- en reisverzekering

Ongevallenverzekering
Scholen aan Zee sluit een collectieve verzekering af tegen ongevallen. De verzekering biedt dekking – voor zover de eigen ziektekostenverzekering dit niet vergoedt – voor de gevolgen van ongevallen in en om de school en tijdens activiteiten in schoolverband (ook stage), alsmede gedurende de tijd van school naar huis en omgekeerd, ongeacht of er sprake is van aansprakelijkheid. Materiële schade valt niet onder de dekking.

Schoolreisverzekering
Er is een aanvullende schoolreisverzekering afgesloten die geldt wanneer de leerlingen met school op reis zijn. Hierin zijn extra reis- en verblijfskosten, als geval van ongeval, meeverzekerd, evenals reddings- en repatriëringkosten. Bovendien zijn bagage, geld en geldswaardige papieren meeverzekerd. Ouders/verzorgers die niet bijdragen aan de collectieve verzekering kunnen geen aanspraak maken op deze schoolverzekering en dienen hiervoor zelf een voorziening te treffen.

Zodra zich  een ongeval voordoet dienen de leerlingen/ouders onmiddellijk een schadeformulier ongevallen in te vullen. Medische gevallen kunnen zich vaak later aandienen.
Een schadeformulier is op te vragen bij de afdeling Facilitair Bedrijf van het Bedrijfsbureau via facilitairbedrijf@scholenaanzee.nl of telefoonnummer (0223) 540 300.

Meer informatie
folder
algemene voorwaarden van de verzekeraar

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies