Schoolreizen

Reizen en excursies vallen ook onder de vrijwillige ouderbijdrage, dus ook hiervoor geldt dat deelname niet verplicht is. De toelating van de leerling tot de school is dan ook niet afhankelijk van de betaling van deze vrijwillige ouderbijdrage.

Bij (buitenlandse) reizen en excursies kan onderscheid gemaakt kan worden in:

  • Excursies en reizen die geen deel uitmaken van het les-/examenprogramma.
    Ouders/leerlingen kunnen zich hiervoor in de loop van het schooljaar aanmelden en ontvangen hier voor een aparte rekening.
  • Excursies en reizen die wel deel uitmaken van het les-/examenprogramma.
    Uit de reguliere vergoeding die de school vanwege het ministerie ontvangt kan voor een deel van de excursies worden bijgedragen aan de toegangsprijs; voor de vervoerskosten wordt een beroep gedaan op de ouders. Ouders/leerlingen kunnen zich hiervoor in de loop van het schooljaar aanmelden en ontvangen hier voor een aparte rekening.

Voor leerlingen die niet deelnemen biedt de school een kosteloos alternatief, waarmee leerlingen toch aan de programma-eisen kunnen voldoen.

Een overzicht van de reizen en excursies per school met bijbehorende bedragen wordt in de schoolgids gepubliceerd. De genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen en aantal deelnemers.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies