Academie aan Zee

Community Service

Elkaar van dienst zijn
Activiteiten die onder maatschappelijke stage vallen, zijn ondergebracht in het Community College. Het is een vorm van leren buiten de schoolbanken. Als leerling maak je kennis met vrijwilligerswerk: daar leer je van (praktijkervaring) én je levert een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Je wordt uitgedaagd om je in te zetten voor je leefomgeving en voor anderen. Uit ervaring blijkt dat jongeren hun stage vaak erg leuk en leerzaam vinden. 

Waarom?
Onderzoek heeft uitgewezen dat leerlingen veel van hun kennis opdoen buiten de schoolmuren. Door in de praktijk bezig te zijn, leer je ook verantwoordelijkheid te dragen voor maatschappelijke belangen. We spreken ook wel van loopbaanleren. Deelname aan dergelijke vrijwillige activiteiten bereid je voor op volwaardige deelname aan de samenleving. Het kan ook je kans op een baan of een vervolgstudie vergroten. Je hebt immers praktijkervaring opgedaan en al contacten met bedrijven en instellingen gelegd; je hebt al een indrukwekkend portfolio...