Schakel aan Zee heeft als doel anderstalige leerlingen tussen 12 en 18 jaar onderwijs aan te bieden, daar deze leerlingen leerplichtig zijn en een goede start moeten kunnen maken in de Nederlandse samenleving. Vervolgens is het de bedoeling om vanuit Schakel aan Zee te schakelen naar vormen van regulier onderwijs of Regionale Onderwijs Centra (ROC). Dat betekent dat wij de leerlingen onderwijzen in de Nederlandse taal evenals de Nederlandse gebruiken en gewoonten, zodat zij leren om zelfstandig te functioneren in de Nederlandse maatschappij.

Schakel aan Zee zorgt ervoor dat nieuwkomersleerlingen na hun ISK-periode optimaal instromen in het reguliere VO-onderwijs. Hiervoor wordt tijdens de verlengde intake een beoogd eindniveau vastgesteld en wat er nodig is om het gewenste eindniveau te behalen. Het uitstroomprofiel van de leerling bepaalt de uiteindelijke klas waarin de leerling na de intake geplaatst gaat worden.

Schakel aan Zee heeft een regionaal karakter. Dat betekent dat de leerlingen uit Den Helder komen en uit de nabije omgeving van Den Helder. Schakel aan Zee is een combinatie van de Internationale Schakelklas (ISK) en Eerste Opvang Asielzoekers (EOA).

Klik hier voor de brochure met meer informatie.
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief, of hier voor het archief.
Klik hier voor het digitale inschrijfformulier.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies