Agenda - Groep 8

Activiteit Begindatum Einddatum Begintijd Eindtijd Omschrijving
Informatieavond voortgezet onderwijs 29-10-2019 30-10-2019 19:00 uur 20:30 uur Informatieavond voor ouders/verzorgers met een kind in groep 8 dat volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaat. Er zijn twee informatieavonden:
- dinsdag 29 oktober in Lyceum aan Zee, drs. F. Bijlweg 6 in Den Helder en op
- woensdag 30 oktober in het Junior College, Akkerbouwstraat 1 in Julianadorp.
Beide avonden starten om 19:00 uur en duren uiterlijk tot 20:30 uur. Inloop is vanaf 18.45 uur. 
Tijdens deze avonden presenteren onze scholen Lyceum aan Zee (havo en vwo), Mavo aan Zee (mavo/vmbo tl), Beroepsonderwijs aan Zee (vmbo bb en kb) en het Junior College (onderbouwlocatie voor havo, vwo, mavo/vmbo tl en vmbo bb en kb) zich. Er wordt informatie gegeven over de onderwijsvisie, de organisatie van de scholen, de begeleiding, taalontwikkeling, aanmelding/plaatsing en meer. Vanzelfsprekend is er gelegenheid om vragen te stellen. 
De uitnodiging voor de informatieavonden is via de basisscholen Den Helder/Julianadorp, Anna Paulowna/Breezand, Callantsoog en 't Zand aan de ouders/verzorgers verstrekt. In deze uitnodiging is een link opgenomen door middel waarvan u zich voor de infoavond kan aanmelden: https://www.scholenaanzee.nl/bestanden/pdf/informatie-avond-ouders-en-verzorgers-van-de-leerlingen-van-groep-8.pdf
 
POVO-middag 13-11-2019 13-11-2019 14:30 uur 17:00 uur Op woensdag 13 november organiseert Scholen aan Zee een po-vo-middag voor besturen en directies po en vo, teamleiders, ondersteuningcoördinatoren, mentoren brugklassen VO, OSP-medewerkers, leerkrachten groep  en 8 (of het gehele basisschoolteam) en IB'ers po. 
Het thema is 'Leerlingen in beeld: gezien, gehoord en gekend'. 
De povo-middag wordt gehouden in de Keykegzaal van schouwburg De Kampanje op Willemsoord. 
De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd naar de basisscholen, met daarin een link voor aanmelding.