digitaal inschrijven

Wij werken met een digitaal inschrijfformulier; klik hier voor de link naar het formulier.
Als je minderjarig bent gebeurt het aanmelden voor een van onze scholen/opleidingen door je ouders of je wettelijk vertegenwoordiger.

Het advies van de basisschool is daarbij erg belangrijk. Naast het inschrijfformulier hebben wij ook gegevens nodig van je basisschool, het zogenaamd overdrachtsdossier. Zodra je bent aangemeld, regelen wij dit in overleg met je basisschool.

Als je in verband met een handicap, stoornis of een andere hulpvraag extra ondersteuning nodig hebt, dan is het van belang dat wij dit weten. Wij kunnen dan in overleg met jou en je ouders zoeken naar passende mogelijkheden, zodat je het onderwijs krijgt waar je recht op hebt. Informatie hierover op de pagina ondersteuning van deze website en in onze schoolgids

Klik hier voor onze brugklasfolder, die in december 2019 aan de leerlingen van groep 8 is uitgereikt. 

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies