Beroepsonderwijs
MAVO
Lyceum
Junior College

Schooladvies

Advies
De basisschool geeft ouders/leerlingen voor 1 maart een schooladvies. Met dit advies kan de leerling – digitaal én vóór 15 maart - worden aangemeld/ingeschreven bij Scholen aan Zee. Het schooladvies van de basisschool is bij Scholen aan Zee leidend voor de plaatsing van de leerling. Plaatsing Leerlingen met vmbo bb- of kb-advies komen in de gemengde bb/kb-klas van Beroepsonderwijs aan Zee. Heeft de leerling een vmbo tl-advies dan gaat hij naar Mavo aan Zee. Leerlingen met havo-advies worden geplaatst in de havoklas en met een vwo-advies in de vwo-klas van Lyceum aan Zee. Nieuw met ingang van het schooljaar 2019-2020 is de mavo-havo brugklas voor leerlingen met een gemengd (tl/h) advies.

Eindtoets
Tussen 15 april en 15 mei neemt de basisschool de verplichte eindtoets af. Maakt de leerling de eindtoets beter dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen en kan de basisschool ervoor kiezen het schooladvies aan te passen. Scholen aan Zee zal de leerling dan herplaatsen op basis van het aangepaste advies. Is het resultaat minder dan verwacht, dan past de basisschool het advies niet aan. De leerling krijgt dan in het voortgezet onderwijs de kans te laten zien dat hij het geadviseerde schooltype aankan.

Ondersteuning
Het kan zijn dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen of een leerstoornis. Dit staat los van het schooladvies. Als Scholen aan Zee niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien, dan zal in overleg met de ouders een school gezocht worden die dat wel kan. Zie onze schoolgids voor de ondersteuningsmogelijkheden.

Overdracht
De basisschool stelt voor de overdracht aan het voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport op. In het onderwijskundig rapport worden de resultaten, de ontwikkeling, het gedrag en het verzuim van de leerling beschreven. Ook wordt duidelijk of het kind extra ondersteuning nodig heeft. Dit onderwijskundig rapport wordt digitaal overgedragen aan Scholen aan Zee en er vinden overdrachtsgesprekken plaats tussen basisschool en Scholen aan Zee.  

Als je ouders of verzorgers vragen hebben, dan kunnen ze contact opnemen met je leerkracht van groep 8 of met het secretariaat van Scholen aan Zee (uitsluitend per e-mail bereikbaar): secretariaat@scholenaanzee.nl

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies