Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Linkedin Volg ons op Google+

Welkom bij Lyceum aan Zee

Een prettig en veilig gevoel

Wil je goed kunnen presteren, dan moet je je in de eerste plaats prettig en veilig voelen op school. Het gebouw van het lyceum is groot, veel groter dan je basisschool. Je zult ervaren dat de structuur van het gebouw je helpt om je snel thuis te voelen. De vleugels van het gebouw hebben alle vier een eigen kleur (groen, rood, geel en blauw), zo kun je gemakkelijk je weg vinden.

Je komt in een havo- of vwo-klas, met allemaal klasgenoten die hetzelfde niveau hebben. Iedere klas heeft een eigen mentor, die het eerste aanspreekpunt is. Voor jou én voor je ouders. Je kunt bij je mentor altijd met al je vragen terecht. Over je studieresultaten, de sfeer in de klas en over meer persoonlijke zaken. Kan de mentor je niet helpen, dan zoekt hij samen met jou naar mensen binnen de school die dat wel kunnen. De mentoren van alle havo-klassen in de onderbouw vormen met elkaar een team. Dat geldt ook voor de mentoren van het vwo. Deze opdeling in kleine teams zorgt ervoor dat de lesgevende docenten je goed kennen. Dat geeft een vertrouwd gevoel en vertrouwen in een goede start op het lyceum.

Lyceum aan Zee heeft een nevenvestiging voor de leerjaren 1, 2 en 3 van havo en atheneum op het Junior College in Julianadorp.

Lees meer over Lyceum aan Zee.

Ons aanbod

Opleidingen
Bij Lyceum aan Zee kun je terecht voor de opleidingen havo en vwo (atheneum en gymnasium). 
De havo is een vijfjarige opleiding; de opleidingen atheneum en gymnasium (samen vwo) duren 6 jaar. Binnen het vwo neemt het gymnasium een aparte plaats in. Voor deze richting is één van beide klassieke talen (Latijnse taal of Griekse taal) verplicht., evenals Klassieke Culturele Vorming. Vanaf klas 3 gaat de leerling bij Lyceum aan Zee naar de bovenbouw en in klas 4 wordt een profiel gekozen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek.

Uitdaging en ondersteuning
Ben je gek van sport of cultuur? Wil je extra uitdagingen of heb je speciale ondersteuning nodig hebt vanwege een leerstoornis of ander probleem? Kijk eens bij onze specials welke mogelijkheden er zijn

Aanmelden
Scholen aan Zee werkt met digitale inschrijving/aanmelding van nieuwe leerlingen
Klik hier voor de link naar het inschrijf-/aanmeldingsformulier.

Leerlingen
Ouders
Academie aan Zee
Community College

MR en OR

Medezeggenschapsraad
Lyceum aan Zee heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze wordt rechtstreeks uit en door de geledingen van de school gekozen. Namens het bevoegd gezag voert de schooldirecteur de besprekingen met de MR. De raad bestaat uit vier leden gekozen door en uit de personeelsleden van de school, twee leden gekozen door en uit de ouders van de leerlingen van de school en twee leden gekozen door en uit de leerlingen van de school.

Samenstelling
Personeelsgeleding: dhr. H. (Hans) Schipper (voorzitter), dhr. R. (Remco) Schaap, dhr. M. (Menno) Jager (secretaris), dhr A. (Aad Roos)
Oudergeleding: dhr. D. (Dé) Jansen, dhr. R. (Rogier) Bruin
Leerlinggeleding: Michael Pen 

Bereikbaarheid
MR Lyceum aan Zee
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
e mrlyceum@scholenaanzee


Ouderraad
Lyceum aan Zee heeft een eigen ouderraad (OR), waarvan de leden worden gekozen door de ouders. 
De ouderraad stelt zich tot doel de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen en bij de directie de belangen van de ouders te behartigen. Daarnaast assisteert de raad bij de dagelijkse gang van zaken op school en probeert hij de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs te bevorderen.

Bereikbaarheid
De OR is te bereiken via de schooladministratie of ouderraad-lyceum@scholenaanzee.nl

Fotoboeken

 

 

Contactformulier lyceum

Bezig met laden, een moment geduld a.u.b...
Velden met een * zijn verplicht.

 

quicklinks & sitemap

actueel

vraag en antwoord