Directiesecretariaat
t 0223 540 346
secretariaat-lyceum@scholenaanzee.nl

Administratie
t 0223 540 344
administratie-lyceum@scholenaanzee.nl

Zorgcoördinatoren / Ondersteuningspunt (OSP)
havo/vwo
Mw. S. (Sharon) de Vries (OSP-begeleider/zorgcoördinator)

s.devries@swvknh.nl - 0223 540368 / 06 24191129

Mw. S. (Saskia) van Baal (Schoolmaatschappelijk werk / zorgcoördinator)
saskia.van.baal@parlan.nl - 06 46035347

Vertrouwenspersoon
Mw. Y. (Yvonne) Nieuweboer - y.nieuweboer@scholenaanzee.nl
Dhr. D.P.A. van Walsem, d.vanwalsem@scholenaanzee.nl

Antipestcoördinator
Mw. L. Hartenberg, l.hartenberg@scholenaanzee.nl 

Meldpunt pesterijen, agressie en geweld
t 0223 540 455
(Landelijke website Stichting 113 bij ernstig pestgedrag)

Loopbaanbegeleider
Bereikbaar op t 0223 540 271             

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies