Bčtapartnerschool

Lyceum aan Zee is aangesloten bij het netwerk Bètapartners. De vier hoger onderwijsinstellingen (VU, UvA, HvA en InHolland) en 38 scholen voor voortgezet onderwijs die bij dit netwerk zijn aangesloten, willen de keuze van havo- en vwo-leerlingen voor bèta- en technische studies aantrekkelijker maken en het onderwijs in deze vakken verbeteren.

Het netwerk heeft zich ontwikkeld tot een platform voor kennisdeling en kennisontwikkeling en een proces- en projectmotor voor innovatie en kwaliteit in het voorgezet onderwijs. De bèta-partners hebben hiervoor de website http://www.itsacademy.nl/ opgericht. Dit is een website waar activiteiten voor leerlingen en docenten worden aangeboden.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies