In de onderbouw zijn aparte havo- en vwoklassen. Alle vwo-leerlingen maken in het eerste leerjaar kennis met Latijn en de klassieke cultuur. Deze kennismaking duurt een half jaar. Daarna kiezen zij voor het gymnasium of voor het atheneum. De leerlingen blijven in dezelfde klas, maar volgen deels verschillende vakken: de gymnasiasten Latijn en vanaf het tweede leerjaar ook Grieks. De atheneumleerlingen vervolgen het jaar met het vak burgerschap.Iedere klas heeft een eigen mentor, die het eerste aanspreekpunt is. Voor leerlingen én voor ouders. De mentor is verantwoordelijk voor de studieresultaten, de sfeer in de klas en het individuele welbevinden van zijn of haar leerlingen. Heeft de mentor geen antwoord op vragen dan zoekt hij samen met de collega’s binnen de school verder. De mentoren van alle havo-klassen in de onderbouw vormen met elkaar een team. Dat geldt ook voor de mentoren van het vwo. Deze indeling in kleine teams zorgt ervoor dat de lesgevende docenten de leerlingen goed kennen. Een team staat onder leiding van een teamleider.

Concretisering onderwijsvisie
Het lyceum heeft als motto ‘verbeteren, vernieuwen en borgen’. Met elkaar werken we hard aan de versterking van de leskwaliteit en aan hogere onderwijsresultaten. Dit doen we zodanig dat we tegelijkertijd ons voorbereiden op de toekomst waarin we nog meer aansluiten op de leerbehoeften van onze leerlingen. Havoleerlingen vragen om motiverend onderwijs met positieve feedback, willen graag leren door doen, zijn gevoelig voor sfeer en houden van afwisseling; ze willen weten waarvoor zij leren, houden van overzichtelijke opdrachten die op korte termijn resultatenbieden. Met deze uitgangspunten kunnen we ervoor zorgen dat havisten minder kans hebben op uitval of vertraging op het hbo. Voor onze havo-afdeling participeren we in het landelijke netwerk Havisten Competent, waaraan 32 scholen deelnemen. Atheneum- en gymnasiumleerlingen worden voorbereid op wetenschappelijk onderwijs. We ontwikkelen daarom een leerlijn met onderzoeksvaardigheden, terwijl we tegelijkertijd de aandacht voor de klassieke cultuur en verworvenheden voor onze gymnasiasten in alle vakken meer tot hun recht willen laten komen. Vanaf schooljaar 2018-2019 zijn we als kandidaat lid van het WON-netwerk (WetenschapsOriëntatie Nederland).

Aandacht voor talent
Op het lyceum vinden we het belangrijk dat leerlingen al tijdens hun schooltijd ervaringen opdoen om hun talenten te ontdekken en zich in die talenten verder te verdiepen of te specialiseren. We werken samen met organisaties en bedrijven in de regio en met hogescholen en universiteiten. We organiseren in dit verband diverse projecten. We zijn een Universum School en besteden extra aandacht aan de exacte vakken. Het lyceum werkt o.a. samen met de Nederlandse Defensie Academie en de Koninklijke Marine om de (keuze voor) exacte vakken te promoten. Ook is het lyceum een Bètapartnerschool. Bètapartners is een netwerk van hoger onderwijsinstellingen en scholen voor voortgezet onderwijs, dat de keuze voor bèta- en technische studies aantrekkelijker wil maken en het onderwijs in deze vakken wil verbeteren. Dit platform organiseert in de bovenbouw van de school diverse interessante bedrijfsbezoeken. Voor sport- en creatieve talenten op een hoog niveau hebben we twee talentbegeleiders die samen met de leerlingen kijken wat ze nodig hebben om zowel hun prestaties op school als op hun talentgebied zo goed mogelijk te ondersteunen en faciliteren.

Meer dan leren alleen
Natuurlijk staat het opdoen en verwerken vakkennis in de lessen voorop. Maar leren is méér dan dat. Leren is ook je bepaalde vaardigheden eigen maken. En leren gebeurt niet alleen op school in de les, maar ook binnen diverse activiteiten die we organiseren, binnen én buiten de school! Bij al die activiteiten leren onze leerlingen samenwerken, organiseren en zichzelf presenteren. We organiseren o.a. sporttoernooien, excursies, debatwedstrijden, exposities en buitenlandse reizen. Natuurlijk horen hier ook de schoolfeesten bij! We betrekken steeds meer ook de leerlingen bij de organisatie en vormgeving van deze activiteiten.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies