Leerlingen
Ouders
Academie aan Zee
Community College

OR

 

Ouderraad
Lyceum aan Zee heeft een eigen ouderraad (OR), waarvan de leden worden gekozen door de ouders. 
De ouderraad stelt zich tot doel de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen en bij de directie de belangen van de ouders te behartigen. Daarnaast fungeert de OR als overlegorgaan ten behoeve van de oudergeleding in de MR en en probeert hij de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs te bevorderen.

Bereikbaarheid
De OR is te bereiken via de schooladministratie of ouderraad-lyceum@scholenaanzee.nl

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies