Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Linkedin Volg ons op Google+

agenda

23-12-2017Kerstvakantie
24-02-2018Voorjaarsvakantie
02-04-2018Tweede Paasdag

Welkom bij mavo aan zee

Als je kiest voor Mavo aan Zee sta je aan het begin van een nieuwe fase. Ooit ben je begonnen op de basisschool als jongsteleerling. Nu sta je al weer klaar voor de volgende stap: het voortgezet onderwijs. Mavo aan Zee heeft als motto 'de school waar je gezien en gehoord wordt'. Dit geldt zowel voor ouders als voor leerlingen. De mavo is een kleinschalige, fijne school. Persoonlijke aandacht en je de kans geven je te ontwikkelen vinden we belangrijk. We dagen je op verschillende manier uit om te leren, maar we verwachten ook van je dat je er alles aan doet om goede resultaten te behalen. We willen dat je een leuke en onvergetelijke schooltijd hebt, waar je later nog met plezier aan zal terugdenken.

Mavo aan Zee heeft een nevenvestiging voor de leerjaren 1 en 2 op het Junior College in Julianadorp.

Lees meer over Mavo aan Zee>

Op deze pagina (zie rechts) en de hierna volgende pagina vind je Youtube-filmpjes over de onderwijsactiviteiten bij Mavo aan Zee.
Je kunt ook hier klikken voor 'Napoleon' en hier voor 'open podium'.

 

Ons aanbod

Opleiding
Op de mavo volg je theoretische vakken (vmbo tl) ter voorbereiding op het hoogste niveau in het mbo.
Doorstromen naar 4 havo is ook zeker mogelijk na de mavo. Je kunt kiezen voor een profiel in havo 4 als de vakken die je op de mavo hebt gevolgd, ook in dit profiel voorkomen en een vervolg zijn op de havo 3-stof. Om de kans op succesvolle doorstroming te vergroten, word je op de mavo al voorbereid op deze overstap. Het doel van de mavo is dat je na het behalen van het diploma voldoende bagage hebt om succesvol te zijn in je vervolgopleiding. 

Alle activiteiten die je ontplooit om dichterbij de uiteindelijke keuze voor een vervolgopleiding te komen, noemen we ‘LOB’ - loopbaanbegeleiding. Het doel van LOB is om je te stimuleren actief met je loopbaan aan de slag te gaan en deze zelf te sturen. Je leert je ervaringen te verbinden met je capaciteiten, vaardigheden en persoonskenmerken. Hierdoor ontwikkel je een zelfbeeld en kun je een meer realistische inschatting maken van je mogelijkheden en kansen op het gebied van opleidingen en beroepen.

Uitdaging en ondersteuning
Ben je gek van sport of cultuur? Wil je extra uitdagingen of heb je speciale ondersteuning nodig hebt vanwege een leerstoornis of ander probleem? Kijk eens bij onze specials welke mogelijkheden er zijn. 

Aanmelden
Scholen aan Zee werkt met digitale inschrijving/aanmelding van nieuwe leerlingen
Klik hier voor de link naar het inschrijf-/aanmeldingsformulier.

Leerlingen
Ouders
Academie aan Zee
Community College

MR en OR

Medezeggenschapsraad
Mavo aan Zee heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Deze wordt rechtstreeks uit en door de geledingen van de school gekozen. Namens het bevoegd gezag voert de schooldirecteur de besprekingen met de MR. De MR bestaat uit vier leden gekozen door en uit de personeelsleden van de school, twee leden gekozen door en uit de ouders van de leerlingen van de school en twee leden gekozen door en uit de leerlingen van de school.

Samenstelling
Oudergeleding: 
Personeelsgeleding: dhr. H. (Hielke) ter Veld (voorzitter), mw. P. (Peggy) Avis 
Leerlinggeleding: 

Bereikbaarheid
Mavo aan Zee
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
e mrmavo@scholenaanzee

 

Ouderraad
Mavo aan Zee heeft ook een eigen ouderraad (OR), waarvan de leden worden gekozen door de ouders. 
De ouderraad stelt zich tot doel de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen en bij de directie de belangen van de ouders te behartigen. Daarnaast assisteert de raad bij de dagelijkse gang van zaken op school en probeert hij de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs te bevorderen.

Bereikbaarheid
De OR is te bereiken via de schooladministratie of ouderraad-mavo@scholenaanzee.nl

Fotoboeken

Sinterklaas 2016

 

Leerlingen uit klas 3 van Mavo aan Zee werken op vrijdag 21 augustus 2015 in Studio 62 i.s.m. FabLab Alkmaar aan een bijzondere, technische en creatieve samenwerkingsopdracht: bouw een Rube Goldberg machine - een soort kettingreactiemachine - van diverse (afval)materialen. De leerlingen krijgen uitleg over de basisbewegingen, met een link naar natuurkunde en techniek. Op het filmpje wordt nog druk overlegd en gebouwd; aan het einde van de middag wordt het spannend, want dan wordt de machine in werking gezet...
Klik hier voor het filmpje en/of het fotoboek:


 

De leerlingen van de 2e klas van de mavo hebben meegedaan aan de ontwerpwedstrijd 'Iedereen aan tafel' van Het Klokhuis. Een aantal mavoleerlingen zijn met hun ontwerp zelfs in de top 10 terecht gekomen! 73 van de 96 ingezonden ontwerpen zijn tot 7 maart 2015 tentoongesteld in de centrale hal van Triade 'Huis van de Kunsten'. 

Contactformulier mavo

Bezig met laden, een moment geduld a.u.b...
Velden met een * zijn verplicht.

 

quicklinks & sitemap

actueel

vraag en antwoord