opleiding mavo

Nieuw: mavo-havo brugklas!
Nieuw in het schooljaar 2019-2020 is de mavo-havo brugklas. In samenwerking tussen de mavo en het lyceum kunnen leerlingen eerder naar het goede onderwijsniveau worden verwezen: leerjaar 2 van de mavo of van de havo. De overstap naar havo wordt in het laatste kwartaal van het schooljaar intensief begeleid.  

Algemeen
De eerste twee leerjaren zijn algemeen vormend. Hierna kunnen leerlingen keuzes maken in hun vakkenpakket. Hierbij worden ze begeleid. Een leerling kan naast de verplichte vakken ook aan de slag met verschillende keuzevakken. Deze vakken koppelen de theorie aan de praktijk. Naast de reguliere lesuren kunnen leerlingen extra ondersteuning of verdieping krijgen.  

De meeste leerlingen kiezen na de mavo voor een mbo-opleiding, maar het is ook mogelijk om daarna door te stromen naar de havo.

Opleiding
Op de mavo volg je theoretische vakken (vmbo tl) ter voorbereiding op het hoogste niveau in het mbo.
Doorstromen naar 4 havo is ook zeker mogelijk na de mavo. Je kunt kiezen voor een profiel in havo 4 als de vakken die je op de mavo hebt gevolgd, ook in dit profiel voorkomen en een vervolg zijn op de havo 3-stof. Om de kans op succesvolle doorstroming te vergroten, word je op de mavo al voorbereid op deze overstap. Het doel van de mavo is dat je na het behalen van het diploma voldoende bagage hebt om succesvol te zijn in je vervolgopleiding. 

Alle activiteiten die je ontplooit om dichterbij de uiteindelijke keuze voor een vervolgopleiding te komen, noemen we ‘LOB’ - loopbaanbegeleiding. Het doel van LOB is om je te stimuleren actief met je loopbaan aan de slag te gaan en deze zelf te sturen. Je leert je ervaringen te verbinden met je capaciteiten, vaardigheden en persoonskenmerken. Hierdoor ontwikkel je een zelfbeeld en kun je een meer realistische inschatting maken van je mogelijkheden en kansen op het gebied van opleidingen en beroepen.

Aanmelden
Scholen aan Zee werkt met digitale inschrijving/aanmelding van nieuwe leerlingen
Klik hier voor de link naar het inschrijf-/aanmeldingsformulier.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies