Leerlingen
Ouders
Academie aan Zee
Community College

OR

 

Ouderraad
Mavo aan Zee heeft ook een eigen ouderraad (OR), waarvan de leden worden gekozen door de ouders. 
De ouderraad stelt zich tot doel de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen en bij de directie de belangen van de ouders te behartigen. Daarnaast assisteert de raad bij de dagelijkse gang van zaken op school en probeert hij de betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs te bevorderen.

Bereikbaarheid
De OR is te bereiken via de schooladministratie of ouderraad-mavo@scholenaanzee.nl

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies