Leerlingen

Afwezigheid van de leerling

Belangrijke informatie vooraf
Het absentieformulier kan alleen gebruikt worden voor afmelden bij:

  • tandarts/orthodontist en doktersbezoek
  • te laat komen (reden aangeven bij 'opmerkingen')
  • te laat komen door pech onderweg (reden aangeven bij 'opmerkingen' - geen reden = ongeoorloofd verzuim)
  • te laat komen door verslapen (= ongeoorloofd verzuim)
  • een andere reden, die geen verband houdt met een bijzonder verlofaanvraag zoals vakantie buiten de schoolvakantie om, bruilof, overlijden en godsdienstige verplichtingen (ga voor die aanvragen naar 'extra verlof', links op deze pagina)

Voor afwezigheid in verband met de studiekeuze is een apart formulier beschikbaar op de website voor leerlingen.  

Ziekmelden Lyceum aan Zee
Leerlingen van het lyceum kunnen alleen telefonisch afgemeld worden. Dit kan tot 9 uur bij de verzuimmedewerker, t 0223 540 319. Een afmelding per mail wordt niet in behandeling genomen wegens de fraudegevoeligheid.

Ziekmelden Mavo aan Zee
Leerlingen van de mavo kunnen alleen telefonisch ziekgemeld worden. Dit kan tussen 8 en 9 uur bij de verzuimmedewerker,de heer Raymond Knol, t 0223 540 321. Een afmelding per mail wordt niet in behandeling genomen wegens de fraudegevoeligheid. Andere afwezigheid zoals bijvoorbeeld doktersbezoek kan gewoon via het absentieformulier worden gemeld.

Ziekmelden Beroepsonderwijs aan Zee
Leerlingen van het beroepsonderwijs kunnen zowel telefonisch als door middel van het digitaal absentieformulier ziekgemeld worden. De verzuimmedewerker is te bereiken op t 0223 540326; belt u het liefst zo vroeg mogelijk. Klik hier voor het digitaal absentieformulier.

Formulier
Ga naar het digitaal absentieformulier.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de pedagogisch conciërge van de school (pagina contact van de school).

Sancties
Als er geen melding wordt gedaan, stuurt de school een herinneringsmail voor de afwezigheid. Volgt er nog geen melding, dan is de leerling verplicht een uur na te blijven en wordt het verzuim aangemerkt als kort ongeoorloofd verzuim.

Meer informatie in onze schoolgids en op www.leerplicht.net.

quicklinks & sitemap

vraag en antwoord