Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Linkedin Volg ons op Google+

agenda

23-12-2017Kerstvakantie
08-01-2018Rooster/lesvrije dag
17-01-2018Open avond voor leerlingen, ouders en andere belangstellenden

Welkom op de website voor ouders

Als ouder van een leerling bij Scholen aan Zee is de informatie op de site 'voor ouders' interessant. Bent u nog op zoek naar een school voor uw kind en wilt u meer informatie over het onderwijs/de scholen, dan kunt u via de links (zie rechts) naar de website van de school gaan.

Scholen aan Zee hecht waarde aan het contact en de samenwerking met u als ouder. Bij het begeleiden van jongeren vanuit een veilige en vertrouwde omgeving via een succesvolle maar ook leuke schoolloopbaan naar een plek in de maatschappij hebben wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wij vertrouwen op een goede samenwerking!

Wilt u meer weten over de kwaliteit van onze scholen en ons onderwijs, kijk dan op www.scholenopdekaart.nl
Deze website toont interessante informatie over het onderwijs en schoolresultaten. 

Voor meer informatie over digitaal onderwijs en de mogelijkheden voor de aanschaf van een laptop, klik hier. Informatie over regels, schoolkosten etc. vindt u in onze schoolgids.

Beroepsonderwijs
MAVO
Lyceum
Junior College

Magister

Inloggen Magister
Via deze link kunt u als ouder of verzorger van een leerling van Scholen aan Zee inloggen bij Magister.
In Magister kunt u onder andere cijfers en absentiegegevens bekijken, maar ook uw contact- en naw-gegevens (naam-adres-woonplaats).
Inloggegevens ontvangt u van Scholen aan Zee per e-mail - eenmalig bij de inschrijving van de leerling - aan het begin van een schooljaar of zo spoedig mogelijk na tussentijdse inschrijving. 

Gebruik Magister
Magister 6 draait op alle devices: PC, Mac, Chromebook, tablet en ook op je smartphone. Klik hier voor de handleiding (versie 1617). Is uw account geblokkeerd, stuur dan een e-mail naar leerlingenadministratie@scholenaanzee.nl.

Contactgegevens
Het belangrijkste contact over uw kind verloopt via de mentor en het docententeam van de school. Verder wordt u zoveel mogelijk digitaal (e-mail) op de hoogte gehouden (nieuwsbrieven, uitnodigingen, absentiemeldingen etc.). Wij gebruiken daarvoor de in Magister geregistreerde gegevens. Daarom is het belangrijk dat u uw contactgegevens controleert en up-to-date houdt.  

 

Leerlingen

Afwezigheid van de leerling

Belangrijke informatie vooraf
Het absentieformulier kan alleen gebruikt worden voor afmelden bij:

  • tandarts/orthodontist en doktersbezoek
  • te laat komen (reden aangeven bij 'opmerkingen')
  • te laat komen door pech onderweg (reden aangeven bij 'opmerkingen' - geen reden = ongeoorloofd verzuim)
  • te laat komen door verslapen (= ongeoorloofd verzuim)
  • een andere reden, die geen verband houdt met een bijzonder verlofaanvraag zoals vakantie buiten de schoolvakantie om, bruilof, overlijden en godsdienstige verplichtingen (ga voor die aanvragen naar 'extra verlof', links op deze pagina).

Ga naar het digitaal absentieformulier.
Bij vragen kunt u contact opnemen met de pedagogisch conciërge van de school (pagina contact begeleiders van de school).

Sancties
Als er geen melding wordt gedaan, stuurt de school een herinneringsmail. Volgt er nog geen melding, dan is de leerling verplicht een uur na te blijven en wordt het verzuim aangemerkt als kort ongeoorloofd verzuim.

Meer informatie in onze schoolgids (hoofdstuk 3) en op www.leerplicht.net.

Aanmelden van leerlingen

Wij werken met een digitaal inschrijfformulier; klik hier voor de link naar het formulier. 
Lees ook onderstaande informatie en de informatie onder 'schooladvies'.

Als ouder of wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig kind, bent u degene die de aanmelding/inschrijving bij de school/opleiding verzorgt. Natuurlijk speelt de keuze van het kind een rol, maar het advies van de basisschool is leidend. Naast het inschrijfformulier hebben wij ook gegevens nodig van de basisschool, het zogenaamd overdrachtsdossier. Zodra de leerling is aangemeld, regelen wij dit in overleg met de basisschool.

Als de leerling in verband met een handicap, stoornis of een andere hulpvraag extra ondersteuning nodig heeft, dan is het van belang dat wij dit weten. Wij kunnen dan in overleg met de leerling en u zoeken naar passende mogelijkheden, zodat de leerling het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Informatie hierover op de pagina ondersteuning van deze website en in hoofdstuk 5 van onze schoolgids.  

 

Contact voor ouders

Klik links op de school van uw keuze voor het contactformulier of de contactgegevens van de school.

quicklinks & sitemap

actueel

vraag en antwoord