Eerste opvang anderstaligen

Bij de aanmelding van asielzoekersleerlingen (leerlingen die vallen onder de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en Eerste Opvang Vreemdelingen) moet naast het inschrijfformulier aanvullende informatie worden verstrekt. Het betreft één van de volgende documenten:

  • voor nationaliteit: paspoort - W-document en/of verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel of verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier - beschikking minister van Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet - rapportage IND - registratieformulier COA 
  • voor datum van vestiging in Nederland en verblijfsduur: datumstempel in paspoort bij binnenkomst in Nederland - beschikking minister van Justitie op grond van artikel 9 van de Vreemdelingenwet - rapportage IND - registratieformulier COA.

Deze formulieren kunt u per post verzenden t.a.v.
Scholen aan Zee
Centrale leerlingenadministratie
Postbus 636
1780 AP Den Helder


of ingescand en gemaild worden naar: leerlingenadministratie@scholenaanzee.nl


Na aanmelding van de leerling stuurt de leerlingenadministratie de gegevens door naar de teamleider. De teamleider neemt vervolgens contact op met de wettelijk vertegenwoordiger van de leerling voor het maken van een afspraak voor verdere intake en plaatsing op school/in een klas.
 

quicklinks & sitemap

vraag en antwoord

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies