Schooladvies

In groep 8 adviseert de basisschool over het soort voortgezet onderwijs dat / de opleiding die past bij uw kind.
Dit advies is gebaseerd op onder andere leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool. Deze gegevens zijn allemaal vastgelegd in het LVS (leerlingvolgsysteem). Het schooladvies van de basisschool leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat Scholen aan Zee uw kind toelaat op basis van dit schooladvies.

De verplichte eindtoets in het basisonderwijs wordt pas later in het jaar (half april - half mei) afgenomen. Maakt de leerling de eindtoets beter dan verwacht, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen; bij een minder goed resultaat wordt het advies niet aangepast. De leerling krijgt dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat hij het geadviseerde schooltype aankan.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de leerkracht van groep 8 of met de school voor voortgezet onderwijs. Klik hier voor de contactgegevens. 

Terug naar aanmelden / inschrijven >

quicklinks & sitemap

vraag en antwoord

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies