Verlof leerling

Extra verlof kan bijvoorbeeld worden aangevraagd voor:

  • vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties om
  • gewichtige omstandigheden (eenmalige gezins-/familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of de jongere liggen, zoals bijvoorbeeld bruiloft, overlijden etc.)
  • godsdienstige verplichtingen.

Aanvragen
Voor het aanvragen van extra verlof zijn speciale formulieren beschikbaar. Deze kunnen bij de teamleider worden opgehaald of hieronder worden gedownload. Een volledig ingevuld formulier wordt bij de teamleider ingediend en deze neemt een besluit.
Aanvragen voor extra verlof die door middel van het absentieformulier worden gedaan, nemen wij niet in behandeling. 

Download het aanvraagformulier bijzonder verlof.

Meer informatie
Precies weten wat mogelijk is, lees dan hier de algemene richtlijnen, ga naar hoofdstuk 9 van onze schoolgids of bezoek de website www.leerplicht.net.

quicklinks & sitemap

vraag en antwoord