ziekmelding

Ziekmelden 

 

Ziekmelden 
Leerlingen kunnen alleen telefonisch ziekgemeld worden. Bij voorkeur tussen 8.00 en 9.00 uur, zodat de school tijdig op de hoogte is van de afwezigheid van de leerling.

Het nummer voor ziekmeldingen voor alle scholen is (0223) 540 300.

(Een afmelding per mail wordt niet in behandeling genomen wegens de fraudegevoeligheid.)

Voor Beroepsonderwijs aan Zee bellen naar: (0223) 540 300

Voor Mavo aan Zee bellen naar: (0223) 540 300

Voor Lyceum aan Zee bellen naar: (0223) 540 300

Voor Junior College bellen naar: (0223) 540 300

Voor Schakel aan Zee bellen naar: (0223) 540 300

Sancties
Als er geen melding wordt ontvangen in verband met afwezigheid dan stuurt de verzuimmedewerker een herinneringsmail voor de afwezigheid. Volgt er hierna nog geen melding, dan is de leerling ongeoorloofd afwezig en volgt een per school vastgestelde sanctie.

 

quicklinks & sitemap

vraag en antwoord

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies