algemeen

ONDERWIJSVISIE SCHOLEN AAN ZEE
Om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst en rol in de samenleving, werken wij aan leerroutes/leerprocessen die – met inzet van ICT – efficiënt afgestemd kunnen worden op het tempo, niveau, talent en de interesse en leerstijl van de individuele leerling.

Gepersonaliseerd leren kan worden bereikt door:

ONTWIKKELINGSGERICHTHEID
Naast het aanleren van kennis en vaardigheden richten wij ons ook op talent- en persoonsontwikkeling. Niet alleen van leerlingen, maar ook van medewerkers. Dit vraagt om professionele leergemeenschappen waar experimenteren, onderzoeken en wisselende rollen centraal staan.

GASTGERICHTHEID
Oog hebben voor de behoefte van interne en externe gasten (collega’s, leerlingen, de gemeenschap) door individuele benadering. Kennis – weten waar je het over hebt – speelt hierbij een belangrijke rol.

HIGH PERFORMANCE ORGANISATIE
Boven de middelmaat uitstijgen met nieuwe ideeen, kansen, oplossingen en resultaten. Krachtig leiderschap is hierbij erg belangrijk.

Het platform waarbinnen dit vorm kan worden gegeven is:

COMMUNITY COLLEGE
De school midden in de samenleving – de samenleving als klaslokaal. Het leren vindt zowel binnen als buiten de school plaats. De school is een netwerk van partijen.

IDENTITEIT
Van oorsprong hebben de scholen zowel de interconfessionele, christelijke overtuiging als een algemeen bijzonder, openbaar karakter. De identiteit komt tot uiting in de kernwaarden respect,verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en pluriformiteit, die leidend en sturend zijn in het handelen van medewerkers en leerlingen.