algemene adressen Scholen aan Zee

Bestuurskantoor Scholen aan Zee                                             
bezoekadres:
Sportlaan 54                                                                                        
1782 ND Den Helder                                  
t  0223 540 300
postadres:
Postbus 636
1780 AP Den Helder
info@scholenaanzee.nl
 

College van Bestuur
Postbus 636
1780 AP Den Helder
t  0223 540 300 
secretariaat@scholenaanzee.nl
 

Raad van Toezicht
Postbus 636
1780 AP Den Helder
t  0223 540 300 
secretariaat raad van toezicht
 

Centrale leerlingenadministratie Scholen aan Zee
Voor het doorgeven van wijzigingen in naam, adres, woonplaats en telefoongegevens van ouders/leerlingen:
leerlingenadministratie@scholenaanzee.nl


Externe Commissie voor Klachten van Algemene Aard
Klachtencommissie Machtsmisbruik PO en VO

Drs. F. Bijlweg 3
1784 MC Den Helder
klachtencommissieonderwijs@hotmail.com
 

Telefonisch (anoniem) meldpunt pesterijen, agressie en geweld
t  0223 540 455
 

Melden misstand Scholen aan Zee
mw. E.E. Dirks  e.dirks@scholenaanzee.nl


Sport aan Zee 1
Akkerbouwstraat 3, 1787 AR Julianadorp     
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t  0223 647 012
voor verhuur: e de_inval@quicknet.nl

Sport aan Zee 2
Drs. F. Bijlweg 6, 1784 MC Den Helder
Postbus 636, 1780 AP Den Helder
t  0223 540 307
voor verhuur: t 0223 611 317 / e k.vannuland@scholenaanzee.nl 

 

 

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies