Missie en visie Scholen aan Zee

Wij leiden leerlingen op tot goed ontwikkelde, zelfbewuste wereldburgers met een diploma op hún niveau. Leerlingen die in staat zijn een bijdrage te leveren aan verdere opbouw en verbetering van onze maatschappij. Hiertoe zet Scholen aan Zee zich in voor de ontwikkeling van alle talenten en hoogwaardig en uitdagend onderwijs binnen doorlopende leerlijnen en kleine en overzichtelijke eenheden.

Scholen aan Zee is als maatschappelijke onderneming naar buiten gericht. Belanghebbenden worden bij de beleidsontwikkeling en het afleggen van verantwoording over de resultaten betrokken.