Nieuwsberichten - Scholen aan Zee

Beste (oud-)collega, (oud-)leerling, betrokkene, Deze week hebben we bekend gemaakt dat de herdenkingsdienst voor Jan Wieberdink plaatsvindt op dinsdag 28 mei a.s. Daarop hebben wij van nogal wat oud-leerlingen de reactie gekregen dat zij doo... lees meer
Project Trash-ure Beroepsonderwijs aan Zee
Leerlingen van de afdeling Zorg en Dienstverlening van Beroepsonderwijs aan Zee hebben in samenwerking met de Helderse Vallei het project 'Trash-ure' gedraaid: bewust worden van wat voor soorten afval er zijn en wat de afbraaktijd is. Vo... lees meer
Kandidaten voor MR gezocht - termijn verlengd
Scholen aan Zee heeft een oproep gedaan aan medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen voor de Medezeggenschapsraad (MR) van Scholen aan Zee. Omdat er nog onvoldoende kandidaten zijn, wordt de aanmeldingstermijn ve... lees meer
Spannende tijd voor examenkandidaten...
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en het Ministerie van OCW geven een folder uit waarin je de slaag-zakregeling kunt vinden. Klik hieronder om de folder te bekijken: - vmbo leerwerktraject (lwt) - vmbo basisberoepsgerichte leerwe... lees meer
Bij Beroepsonderwijs aan Zee wordt vandaag - donderdag 14 maart - door de wiskundevakgroep aandacht besteed aan de internationale dag van pi. Er worden allerlei leuke werkvormen en ludieke acties georganiseerd. Wat is pi ook alweer? Pi is de... lees meer
Scholen aan Zee heeft een nieuw Social Media Protocol gepubliceerd. Het protocol bevat richtlijnen voor het gebruik van social media door medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen bij de school/de organisatie Scholen aan Z... lees meer
Teams Mavo aan Zee plaatsen zich voor NK Streetball
Twee teams van Mavo aan Zee hebben zich geplaatst voor het NK Streetball! In de voorronde, die werd gehouden in Heerhugowaard, werd er gewonnen van scholenteams uit Heerhugowaard, Beverwijk en Alkmaar. Het NK voor scholenteams zal in juni plaats... lees meer
Boeiende presentatie voor leerlingen vwo 6
Op 16 januari hebben leerlingen uit vwo 6 een boeiende presentatie gehad van Jan de Beurs, advocaat bij Knuwers Advocaten, jurist bij Woningstichting en oud-leerling van het lyceum. Doel van de gastles was leerlingen te wijzen op het belang van ... lees meer
Leerlingen havo en vwo 4 worden uitgedaagd een Tiny House te ontwerpen
Dinsdag 5 februari heeft Marjolein Jonker van Tiny House Nederland de leerlingen van havo en vwo 4 meegenomen op een virtuele rondleiding in haar Tiny House. Met de inspiratie uit de lezing worden de leerlingen uitgedaagd een eigen Tiny House op... lees meer
Dana en Ivy van Beroepsonderwijs aan Zee hebben woensdagmiddag 14 november jl. namens de gemeente Den Helder en uit handen van de burgemeester en wethouder De Vrij het Jeugdlintje 2018 ontvangen. De uitreiking vond plaats in de bibliot... lees meer