Spannende tijd voor examenkandidaten...

Spannende tijd voor examenkandidaten...

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en het Ministerie van OCW geven een folder uit waarin je de slaag-zakregeling kunt vinden. Klik hieronder om de folder te bekijken:

- vmbo leerwerktraject (lwt)
- vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bb)
- vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (kb)
- vmbo theoretisch gerichte leerweg (tl) / mavo
- havo
- vwo

Wij wensen alle examenleerlingen de komende examenperiode veel succes toe!

Deel dit nieuws

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies