Kandidaten voor MR gezocht - termijn verlengd

Kandidaten voor MR gezocht - termijn verlengd

Scholen aan Zee heeft een oproep gedaan aan medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen voor de Medezeggenschapsraad (MR) van Scholen aan Zee. Omdat er nog onvoldoende kandidaten zijn, wordt de aanmeldingstermijn verlengd: tot en met woensdag 15 mei kunnen medewerkers, leerlingen en ouders zich nog kandidaat stellen.

Dit kan door een mail te sturen naar secretariaat@scholenaanzee.nl en het invullen van een kandidaatstellingsformulier (formulier voor ouders/verzorgers en formulier voor leerlingen).

Voor meer informatie, zie:
- Verkiezingsfolder Scholen aan Zee
- MR-statuut Scholen aan Zee
- MR-reglement Scholen aan Zee
- huishoudelijk reglement MR Scholen aan Zee
- www.infowms.nl voor algemene informatie inzake medezeggenschap onderwijs.

Deel dit nieuws

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies