Stichting 113 vraagt aandacht voor zeer negatieve gevolgen van pestgedrag

De afgelopen tijd is er in de (online) media veel aandacht geweest voor pestgedrag bij scholieren. 
Filmpjes op bijv. Dumpert die verspreid worden, waar daders en slachtoffer op staan, maar waar vervolgens niemand actie onderneemt om te helpen.

Kinderen die gepest worden schamen zich vaak en durven hun verhaal niet altijd te vertellen (aan hun ouders, medeleerlingen en leraren). 
Pesten gebeurt meestal stiekem en ergens waar het niet gezien kan worden. Leraren zien het dus vaak niet. 

Pesten kan zeer negatieve gevolgen hebben voor de sociale en emotionele ontwikkeling van een kind. Neem het dus serieus als een kind aangeeft dat het gepest wordt.

 

Vaak is uit signalen wel op te maken dat er iets speelt, bijvoorbeeld:

  • het kind is bang om naar school te gaan
  • het heeft last van nare dromen
  • het kan zich niet goed concentreren waardoor de prestaties op school achteruit gaan
  • er kunnen lichamelijke klachten zijn zoals buikpijn, hoofdpijn of misselijkheid
  • ze voelen zich waardeloos
  • of veel erger; zij denken dat het misschien beter is als zij er niet meer zijn...


Wij willen absoluut voorkomen dat leerlingen de keuze maken om uit het leven te stappen door pestgedrag. 
Stichting 113 kan de gepeste leerling een luisterend en begripvol oor bieden wat voor hen al een enorme opluchting kan zijn. 


We hebben een artikel geschreven over pesten op school. Zouden jullie ergens op jullie site ruimte willen maken voor een verwijzing naar deze pagina? Zie: https://www.113.nl/i/pesten-op-school
Hier staat informatiemateriaal op voor ouders, leraren, decanen en/of de leerlingen zelf.

We hopen dat we veel leerlingen hierdoor kunnen helpen in situaties die voor hen uitzichtloos lijken.

Stichting 113

Deel dit nieuws

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies