Beroepsonderwijs
MAVO
Lyceum
Junior College

onze leerlingen en ouders

Scholen aan Zee verzorgt voortgezet onderwijs op de scholen:

  • Beroepsonderwijs aan Zee: vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg (bb en kb)
  • Mavo aan Zee: mavo (voorheen tl) en gemengde leerweg (gl)
  • Lyceum aan Zee: havo en vwo (atheneum en gymnasium)
  • Junior College: onderbouw in Julianadorp van vmbo bb/kb, mavo, havo en atheneum.
  • Schakel aan Zee:  school voor anderstaligen; een combinatie van de Internationale Schakelklas (ISK) en Eerste Opvang Asielzoekers (EOA)

Voor meer informatie over deze scholen en de opleidingen klik je in het rechtermenu op de school van je keuze.


Scholenopdekaart.nl
Op de website van Scholenopdekaart kunnen de verschillende doelgroepen (ouders, leerlingen, professionals) bekijken hoe het staat met de kwaliteit van onze scholen. Scholenopdekaart toont interessante informatie over het onderwijs de de schoolresultaten en waar nodig worden deze gegevens toegelicht. Zo ontstaat een goed beeld van de school. Scholenopdekaart is geen kieswijzer, maar kan wel worden gebruikt om scholen met elkaar te vergelijken.
Ga naar scholenopdekaart.nl