Volg ons op Facebook Volg ons op Twitter Volg ons op Linkedin Volg ons op Google+

vraag en antwoord m.b.t. schoolkosten

Waar vind ik informatie over de schoolkosten?

Uitgebreide informatie over de schoolkosten staat in de schoolgids in hoofdstuk 10 of klik hier.

Heeft Scholen aan Zee een kwijtscheldingsregeling voor de ouderbijdrage?

In bijzondere gevallen kan beroep gedaan worden op de reductie- en kwijtscheldingsregelingen van Scholen aan Zee. Hiertoe kan een verzoek ingediend worden bij het College van Bestuur. In overleg met ouders/verzorgers zal naar een oplossing gezocht worden. Is het beroep gegrond, dan zal dit niet leiden tot uitsluiting van deelname aan activiteiten en gebruikmaking van voorzieningen. Scholen aan Zee verwacht wel dat ouders/verzorgers in eerste instantie een beroep doen op andere  tegemoetkomingsregelingen

Aanvraagformulier reductie digitaal onderwijs

Aanvraagformulier kwijtschelding

quicklinks & sitemap

actueel

personeel

links